Trust Enablement

Improving Sales Performance with Enablement Recruiting, Consulting, Outsourcing, Coaching, and Insights on Strategies, Tactics, and Tools

İlaçta Saha Gücü Etkinliği: Performansın İyileştirilmesi için Bir Tanım ve Kılavuz

İlaçta Saha Gücü Etkinliği: Performansın İyileştirilmesi için Bir Tanım ve Kılavuzİlaç sektöründe saha gücü etkinliği, bir şirketin satış ekibinin hedeflerine başarıyla ulaşma becerisini ifade eder. Verimliliği artırmak ve satışları artırmak için eğitim, destek, motivasyon ve teknolojiyi tek bir uyumlu sistemde birleştirir. Saha gücü etkinliği, ilaç şirketlerinin satış temsilcilerinin yeni bir pazara girerken ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmalarını sağlamak için kullandıkları stratejileri ifade eden satış etkinleştirme kavramıyla yakından ilişkilidir.

Saha gücü etkinliği aşağıdakilerden farklıdır Satış Etkinleştirme Başarılı sonuçlar elde etmek için taktik ve tekniklere daha fazla odaklanma. Müşteri motivasyonları ve tercihlerinin yanı sıra rekabetçi güçlerin başarı oranlarını nasıl etkileyebileceğinin anlaşılmasını gerektirir. Buna ek olarak, saha gücü etkinliği genellikle belirli bir pazar segmenti veya bölgedeki paydaşlarla ilişkiler geliştirmeye yönelik stratejileri içerir. İlaç şirketleri bu taktikleri kullanarak müşterilerine daha iyi ulaşabilir ve satışlarını başarılı bir şekilde artırabilir.

Five Best Practices for Field Force Effectiveness

Assess & Improve Sales Processes

Companies must continually assess and improve their sales processes to ensure they are current with current trends and technologies. This includes assessing customer needs, developing strategies for overcoming competitors’ positions, and effectively utilizing resources.

Develop a Field Force Culture

The culture of the field force should encourage collaboration, innovation, and positive attitudes toward customers. By creating an environment where employees feel supported and appreciated, companies can increase employee engagement, enhancing productivity within the field force team.

Invest in Training & Technology

Pharmaceutical companies must invest in training programs and technology solutions to ensure field force members have the knowledge and tools to perform their job effectively. This may include investing in sales automation, customer relationship management, or performance metrics solutions.

Your field force program must be thoughtfully organized to align with your business goals for maximum value.  Companies that “throw a program together” often negatively impact performance, morale, and business outcomes.

Companies with small sales teams may value our outsourced enablement service to create a solid foundation for the future of their field force effectiveness programs.

Focus on Performance Metrics

Companies should focus on performance metrics when measuring the success of their field force effectiveness efforts. These could include the number of sales made, customer satisfaction scores, revenue generated per team member, or any other metric relevant to the company’s goals.

There are hundreds of potential business metrics to measure.  Start small, iterate, and remain agile.  Consider our definitive guide of metrics as you evaluate your programs.

Monitor & Track Results

Finally, companies should monitor and track results from their Field Force Effectiveness initiatives to assess whether they meet desired outcomes or if adjustments need to be made. Regular feedback loops between teams and stakeholders should be in place to ensure that any changes are being implemented promptly.

Son Düşünceler

İlaç şirketleri bu Saha Gücü Etkinliği stratejilerini uygulayarak ekiplerini günümüzün dinamik pazarında başarılı olmak ve rekabetçi kalmak için ihtiyaç duydukları eğitim ve kaynaklarla daha iyi donatabilirler. Doğru yapıldığında bu, üretkenliği ve müşteri memnuniyetini artıracak ve sonuçta şirket için daha fazla kârlılık sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen rehberimizi okuyun i̇laç satişinda başari.

Türkçe