Ödeviniz - İçerik Yönetişimi

Bu derste yer alan kontrol listesini alın ve kendi içerik kontrol listenizi oluşturun.

Hangisini ve neden kullanacağınızı açıklayan bir Loom videosu kaydedin. Bunu özel grupta yayınlayın.