Konuşmacı İçgörüleri - Değişim Yönetimine Genel Bakış

İşte burada PDF versiyonu oturum sırasında kullandık.

İşte bu oturumun videosu.