9 wskazówek, jak wygrać dynamikę zespołu Go-to-Market (kwiecień 2022)

Skuteczne zespoły go-to-market tworzą pozytywną dynamikę zespołu, koncentrując się na wyznaczaniu osiągalnych, ale ambitnych celów, tworząc jednocześnie środowisko oparte na uczeniu się, które umożliwia rozwój osobisty, zespołowy i organizacyjny.Skuteczne zespoły go-to-market tworzą pozytywną dynamikę zespołu, koncentrując się na wyznaczaniu osiągalnych, ale ambitnych celów, tworząc jednocześnie środowisko oparte na uczeniu się, które umożliwia rozwój osobisty, zespołowy i organizacyjny.

W rezultacie powstaje długotrwała, zwycięska kultura, która wywołuje efekt koła zamachowego podczas zatrudniania, szkolenia i promowania kolejnych pokoleń pracowników.

W tym artykule omówimy, czego unikać i co zrobić, aby stworzyć zwycięską organizację przychodową, skupiając się na dynamice zespołu i ogólnej kulturze.

Czym jest kultura organizacyjna?

Kultura organizacyjna to po prostu skrótowy sposób wyrażania przekonań zespołu, standardowych sposobów wspólnej pracy, stylów komunikacji i tak dalej.

Gdyby potraktować całą organizację jako jedną osobę, moglibyśmy odnieść się do kultury jako osobowości tej osoby.

Co rozumiemy przez budowanie efektywnej dynamiki zespołu?

Dynamika zespołu to relacje między osobami w zespole, prowadzące do efektywnego komunikowania się i współpracy.

Interakcja wszystkich indywidualnych oddziaływań zespołu tworzy kulturę.

Zanim więc zanurkujemy w tworzenie pozytywnej dynamiki i kultury zespołu, odpowiedzmy sobie na bardziej podstawowe pytanie.

Jakie są przykłady efektywnej dynamiki zespołu?

Pozytywna dynamika zespołu sprzedażowego wykazuje następujące cechy:

  • Empatia i szacunek
  • Zaufanie do motywacji każdej osoby
  • Koncentracja na osiąganiu celów biznesowych
  • Wsparcie dla indywidualnego rozwoju każdej osoby
  • Otwarta komunikacja
  • Pełna szacunku debata
Co się dzieje z kulturą zespołu, kiedy te dynamiki zespołu są w użyciu?

Zespół skoncentrowany na osiąganiu wyników biznesowych podczas:

  • Robiąc to etycznie i legalnie, nie popadając w mentalność wygranej za wszelką cenę, która niszczy firmy.
  • Wspieranie wzajemnych potrzeb w zakresie rozwoju osobistego.
  • Szanowanie pozytywnego stanu zdrowia psychicznego każdej osoby.

Omawiając "jakie są przykłady efektywnej dynamiki zespołu" oraz pozytywne rezultaty tej dynamiki, nie poruszyliśmy kwestii wskazówek dotyczących tworzenia tych zachowań.

Zbadajmy je w następnej kolejności.

Najlepsze praktyki rozwijania doskonałej dynamiki zespołu sprzedażowego

Jakie są przykłady efektywnej dynamiki zespołu, a co ważniejsze, jak ją stworzyć?

W skrócie, doskonała dynamika zespołu sprzedażowego prowadzi do powstania zespołu, który wspiera siebie nawzajem i swoich klientów, aby uzyskać jak najlepsze rozwiązania ich problemów.

Jak zbudować to środowisko?

Ujawnienie informacji: Wspieramy czytelników. Jeśli klikniesz na link i dokonasz zakupu produktów, do których prowadzą poniższe odnośniki, możemy otrzymać niewielką prowizję bez dodatkowych kosztów dla Ciebie.  Dowiedz się więcej.

#1 Nacisk na rozwój środowiska ciągłego uczenia się

Inwestuj w zespoły i jednostki, aby rozwijać umiejętności potrzebne im w pracy i umiejętności potrzebne w karierze.

Zrównoważ tę naukę z nauczaniem menedżerów, jak skutecznie coachować swoje zespoły. Stworzysz kreatywne, nastawione na szukanie rozwiązań nawet najtrudniejszych problemów środowisko.

Wykorzystaj technikę The Surrounded Learner, aby mieć pewność, że nauka nie pójdzie na marne.

Szkolenie sprzedażowe może być ważną inwestycją lub stratą czasu. Technika Otoczonego Ucznia jest kluczem do sukcesu Twojego zespołu.

#2 Stwarzanie ludziom możliwości bycia całym sobą

W takim stopniu, w jakim każda osoba czuje się komfortowo, znajdź ćwiczenia integracyjne, w których ludzie mogą być sobą. Doprowadzi to do lepszego zrozumienia indywidualnych potrzeb i wartości osobistych, tworząc bardziej wytrzymałe i efektywne zespoły.

#3 Skuteczna komunikacja, regularnie

logo monday.comBrak zaufania niszczy relacje i zespoły.

Jednym z najlepszych sposobów na zmniejszenie ryzyka złej dynamiki zespołu, która prowadzi do braku zaufania, jest częsta komunikacja. Korzystaj z niej; to dobry pomysł.

Jedną z technologii do rozważenia jest monday.com.

#4 Ustalanie celów i zarządzanie czasem

Użyj metodologia taka jak OKR które wzmacniają cele biznesowe, pozwalając jednocześnie jednostkom i zespołom na wzięcie odpowiedzialności za osiągnięcie tych wyników.

Nadanie członkom grupy wspólnego celu prowadzi do wspólnego poczucia celu.

To wspólne poczucie celu, w połączeniu z własnością, jak rozwiązać ten wspólny cel, jest skutecznym sposobem na osiągnięcie agresywnych celów.

Ponadto, korzystaj z rozwiązań do zarządzania czasem, takich jak Time Doctor, aby zapewnić, że zespoły są w stanie wyciągnąć wnioski z ich obecnych obszarów zainteresowania i nauczyć się wykorzystywać tę wiedzę do inwestowania we właściwe obszary. Powszechnym przykładem jest sprzedawca, który przez cały dzień zajmuje się pocztą elektroniczną, a nie odbiera telefon i wykonuje połączenia.

Time Doctor, jako jeden z przykładów, jest doskonałym rozwiązaniem pomagającym sprzedawcom zarządzać swoim czasem.

#5 Świętowanie sukcesów zespołowych i indywidualnych

Ale nie wymyślaj powodów do świętowania.

Świętuj prawdziwe zwycięstwa, pokonuj trudne sytuacje i osiągaj trudne cele.

Czy te zwycięstwa są osobiste, czy na poziomie zespołu, świętuj.

#6 Wykazuje wartość konstruktywnej krytyki

Od kadry kierowniczej po indywidualnego lidera zespołu, liderzy biznesowi na wszystkich poziomach muszą wykazywać chęć uczenia się i doskonalenia. Jest to najlepszy sposób na wykazanie chęci rozwoju i doskonalenia.

Świadczy to o poziomie wzajemnego szacunku, co prowadzi do wykreowania wspaniałych liderów i silnej dynamiki grupy.

#7 Hart ducha - pasja i wytrwałość
#8 Żyj według zasady niedzielności

Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj.

Idea jest prosta - jeśli możesz zrobić coś, co pomoże zespołowi dziś, zrób to, zamiast czekać do jutra.

Zasada Sundown jest świetna, ale należy uważać.

Źle wdrożona zasada Sundown Rule może stworzyć kulturę, która nie docenia i nie wspiera równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

#9 Wspieranie współpracy międzyfunkcyjnej

Tak wiele rzeczy można zrobić, aby stworzyć idealne środowisko pracy dla współpracy międzyfunkcyjnej. Pięć najlepszych wskazówek to:

Dywersyfikacja

Tworząc zespół wielofunkcyjny, należy pamiętać o różnorodności środowisk zawodowych, płci, lokalizacji i pochodzenia etnicznego. Stworzenie zespołu o takich cechach sprawia, że zespół jest bardziej zróżnicowany i wnikliwy w zakresie stylu przywództwa, myśli i umiejętności.

Tego typu zespoły oceniają problemy i formułują rozwiązanie, aby je skutecznie rozwiązać; szybko.

Wykorzystanie wspólnej wiedzy

Zespół, który nie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, niezależnie od tego, jak różnorodni są jego członkowie, nie jest zespołem wielofunkcyjnym.

Zespoły wielofunkcyjne rozwijają się dzięki temu, że ich członkowie pochodzą z różnych działów, mają różne poziomy doświadczenia zawodowego i życiowego. Wszystko to należy wykorzystać podczas wspólnej pracy.

Wszystko, co wymaga rozwiązania problemów, a także każdy nowy pomysł na produkt lub usługę wymaga pełnej uwagi i wiedzy wszystkich osób w zespole.

Silny, szanowany lider

Przy tak wielu różnych działach, silny lider jest niezbędny. Ktoś, kto utrzymuje członków zespołu odpowiedzialnych za ich wkład i indywidualne wysiłki.

Ponieważ jest to zróżnicowany dział, lider musi być nie tylko silny, ale także kimś, kto wzbudza szacunek i zaufanie zespołu.

I, jak w przypadku wszystkich liderów, muszą być doskonałymi komunikatorami.

Korzystanie z narzędzi komunikacyjnych

Aplikacje do zarządzania projektami to twój przyjaciel. Istnieje tak wiele dobrych, wszystko czego potrzebujesz to taki, który pozwala Twojemu zespołowi komunikować się w czasie rzeczywistym, udostępniać pliki i dokumenty, a także aktualizacje.

Scentralizowane narzędzie komunikacyjne pomaga również ludziom pozostać w kontakcie w sposób, w jaki nie mogą tego zrobić e-maile i arkusze kalkulacyjne.

KPI i kamienie milowe projektu

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i kamienie milowe projektu pomagają zespołom wielofunkcyjnym utrzymać się na właściwym torze. Są też doskonałym sposobem na rozliczanie członków zespołu i mierzenie ich efektywności.

Kamienie milowe projektu to także przydatny sposób na poinformowanie członków zespołu o tym, że dobrze sobie radzą. Wykazano, że pomaga to zwiększyć morale i poprawić produktywność.

Porady jak być skutecznym współpracownikiem

Aby być skutecznym współpracownikiem, członek zespołu musi być dobry w komunikacji i być graczem zespołowym. Musi rozumieć cele swoje i zespołu.

Najbardziej efektywni współpracownicy zawsze uczą się od swoich kolegów, dzielą się wiedzą i wnoszą swój wkład.

Skuteczni współpracownicy są również dobrzy w dawaniu i przyjmowaniu konstruktywnej krytyki, a także w dostosowywaniu się do sytuacji przed nimi.

Uwagi końcowe

Rezultatem inwestycji w budowanie doskonałej dynamiki zespołu jest kultura, która dobrze radzi sobie z nieoczekiwanymi wyzwaniami, agresywnymi celami i konfliktami, które w związku z tym powstają.

Co z tego wynika?

Rozwijanie pozytywnej dynamiki grupy będzie procentować dla poszczególnych członków zespołu i Twojej firmy.

Po prostu to zrób.

Tytuł

Czułość plików cookie