Sales Enablement Szablon RFI

Ten szablon Sales Enablement RFI zostało hojnie obdarowane przez BPM działa, za pisemną zgodą jej Twórcy, Robin Griffiths. Możesz go przejrzeć w całości tutaj, lub pobrać i używać wersja dokumentu Google dla Twojej wygody.

Należy pamiętać, że zespół Coffee, Collaboration i Enablement będzie rozszerzał ten szablon RFI Sales Enablement z czasem, w oparciu o opinie społeczności, ale NIGDY nie będzie dostosowywał początkowego dokumentu, aby faworyzować jednego sprzedawcę nad drugim. -Współpracownik.

Poszukiwanie rozwiązań Sales Enablement jest wyzwaniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę zróżnicowany poziom zrozumienia Enablement i tego, jak może pomóc w zwiększeniu wydajności, efektywności sprzedaży i nie tylko. Ten dokument zapewni Ci solidny punkt wyjścia, gdy nadejdzie właściwy czas na rozpoczęcie procesu RFI.

Jak zawsze, jeśli widzisz obszary, w których możemy to poprawić w jakikolwiek sposób, który prowadzi do rzeczywistej wartości dla firm i poprawy jakości propozycji technicznych dla sprzedawców, proszę daj nam znać.

[logo firmy]

Historia zmian

Nazwa Data Wersja Podsumowanie zmian

Przegląd Historia

Nazwa recenzenta Wersja dokumentu poddana przeglądowi Data wysłania do przeglądu Data złożenia odwołania Zatwierdzone/odrzucone (z uzasadnieniem)

SPIS TREŚCI

O tym dokumencie............................................................................................................................... 4

Rozdział 1 Informacje o firmie.......................................................................................................... 5

1.1 Finanse i działalność gospodarcza...................................................................................................... 5

1.2 Poświadczenia i kontakty.................................................................................................................... 6

Rozdział 2 Możliwości funkcjonalne....................................................................................................... 7

2.1 Poznawanie klientów i produktów/propozycji...................................................................... 7

2.2 Znajdowanie i śledzenie materiałów wsparcia sprzedaży................................................................................... 8

2.3 Przygotowywanie i wykonywanie połączeń i spotkań................................................................................... 10

2.4 Generowanie prezentacji i innych dokumentów............................................................................. 12

2.5 Udostępnianie materiałów klientom.................................................................................................... 13

Rozdział 3 Operacje techniczne i bezpieczeństwo............................................................................... 15

3.1 Operacje techniczne........................................................................................................................ 15

3.2 Bezpieczeństwo.............................................................................................................................................. 16

3.3 Zarządzanie kontami i wsparcie.................................................................................................. 17

Rozdział 4 Orientacyjne ceny i koszty........................................................................................... 19

4.1 Usługi w chmurze.................................................................................................................................... 19

4.2 Przyjęcie na pokład i szkolenie................................................................................................................... 19

O tym dokumencie

Przeznaczenie

Celem niniejszego dokumentu Sales Enablement RFI jest zebranie informacji od dostawców w ramach procesu wyboru krótkiej listy platform technologicznych, które trzeba będzie ocenić.

Prawa autorskie i dystrybucja

Ten projekt i zawartość zawarta w tym dokumencie zostały pierwotnie opracowane przez BPM Works Limited. BPM Works udzieliło zgody stronie internetowej Coffee, Collaboration i Enablement na udostępnianie i aktualizowanie szablonu Sales Enablement RFI dla społeczności Enablement oraz udzieliło zgody każdemu, kto uzyska dostęp do tego szablonu z Coffee, Collaboration i Enablement, na wykorzystanie go w takiej postaci lub w zmodyfikowany sposób do podejmowania decyzji o zakupie.

Wreszcie, zawartość ta nie może być ponownie wykorzystana jako przykład przez żadną inną osobę, społeczność lub firmę bez pisemnej zgody BPM Works.

Sekcja 1 Informacje o przedsiębiorstwie

W tej części RFI Sales Enablement chcemy dowiedzieć się czegoś o Twojej firmie, ponieważ staramy się znaleźć idealnego kandydata, który pomoże nam zrealizować nasze cele biznesowe.

1.1 Finanse i działalność gospodarcza

  Pytanie Odpowiedź sprzedawcy
DOCHODY I FINANSOWANIE

1.1.1.         1.1

Czy Twoja firma jest własnością publiczną czy prywatną?

1.1.2.         1.2

Jeśli publiczne to na jakiej giełdzie?

1.1.3.         1.3

Proszę podać przychody firmy (w USD).

1.1.4.         1.4

Jak finansowana jest Państwa firma (np. venture capital B Series 50M USD; zyski zatrzymane)?
Prosimy o dostarczenie kopii ostatniego, zbadanego przez biegłego rewidenta, 12-miesięcznego sprawozdania finansowego, w tym rachunku zysków i strat oraz bilansu.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1.1.5.         1.5

Podaj lokalizacje swoich biur na całym świecie.

1.1.6.         1.6

Ilu pracowników zatrudniasz w każdej lokalizacji?

1.2 Referencje i kontakty

  Pytanie Odpowiedź sprzedawcy
KREDENCJE

1.2.1.         1.8

Jeśli już współpracują Państwo z [nazwa firmy] prosimy o podanie szczegółów.

1.2.2.

Jeśli zostaniesz wybrany, czy będziesz w stanie dostarczyć nam 2 referencje klientów, z którymi będziemy mogli porozmawiać, w firmach, w których co najmniej 100 handlowców w ich organizacji sprzedaży korzysta z Twojego rozwiązania?
INFORMACJE KONTAKTOWE

1.2.3.         1.9

Prosimy o podanie nazwiska osoby, która będzie prowadziła Państwa ofertę na to rozwiązanie.

1.2.4.

Jakie są dane kontaktowe? (adres e-mail, telefon biurowy, telefon komórkowy, lokalizacja biura).

Sekcja 2 Zdolności funkcjonalne

W tej części RFI Sales Enablement chcemy dowiedzieć się o możliwościach funkcjonalnych Państwa rozwiązania. Funkcje, które mają być wspierane przez nowe rozwiązanie Sales Enablement są rozpatrywane w następujących działach:

  1. Nauka o klientach i produktach/propozycjach
  2. Znajdowanie i śledzenie materiały wspierające sprzedaż
  3. Przygotowanie i Wykonywanie rozmowy i spotkania
  4. Generowanie prezentacje i notowania
  5. Udostępnianie materiały z klientami

Oczekujemy, że odpowiedzi na pytania zawarte w RFP będą maksymalnie szczere. Brak możliwości w danym obszarze niekoniecznie spowoduje, że Państwa firma nie zostanie zakwalifikowana na listę.

Jednakże twierdzenie, że dostarczane są funkcje, które później okazują się nie być dokładnymi informacjami lub są w trakcie opracowywania (i nie ujawniasz tego), będzie prowadzić do automatycznej dyskwalifikacji z procesu selekcji.

2.1 Poznanie klientów i produktów/ofert

  Wymóg funkcjonalny Pytanie Odpowiedź sprzedawcy
SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUKĄ (LMS) / PORTAL WIEDZY  

2.1.1.         2.1

LMS / Portal do przechowywania wiedzy1 na temat klientów i propozycji wartości firmy i zaprezentować to na serii stron internetowych, hostowanych w chmurze W jaki sposób tworzysz je dla klientów? (np. skonfigurowane przy użyciu dostarczonych narzędzi, zbudowane od podstaw przy użyciu HTML5) Jakie są kluczowe procesy, których używasz?  

2.1.2.         2.2

W jaki sposób pozyskujecie zasoby do tej pracy? (np. zasoby wewnętrzne, firmy partnerskie).  

2.1.3.

W jakim zakresie klient może dokonywać zmian i aktualizacji LMS / Portalu wiedzy i jak to robi?  

2.1.4.         2.3

Użytkownicy poruszają się po treści za pomocą menu i logicznej struktury strony Czy masz przykład LMS / Portalu wiedzy, który zbudowałeś dla klienta, który możesz nam pokazać?

2.1.5.         1.4

Strony zawierają linki do dokumentów znajdujących się w systemie lub w innym miejscu brak

2.1.6.         1.5

Zaawansowana funkcja wyszukiwania umożliwiająca znalezienie stron LMS / Portalu z odpowiednią zawartością Jakie technologie wyszukiwania wbudowujesz w LMS / Portale wiedzy?

2.1.7.         1.5

Zawartość przechowywana w bazie danych, która jest również wykorzystywana przez Playbook strony Czy treść tekstowa na stronach Twojego LMS / Portalu Wiedzy jest przechowywana w bazie danych (system zarządzania treścią) czy po prostu zakodowana w HTML na stronie?

2.1.8.         1.5

Wsparcie dla zestawów znaków japońskich, chińskich, koreańskich, rosyjskich itp. w celu prezentacji treści na stronie Czy możesz pokazać przykład stron LMS / Portal wiedzy, które zbudowałeś, które wyświetlają japońskie, koreańskie i chińskie znaki?  

2.1.9.

Kontrola praw dostępu Przedstaw krótki opis, w jaki sposób Twoje rozwiązanie może być skonfigurowane do kontroli praw dostępu do LMS / Portalu wiedzy  
 
GRUPY INTERESU  

2.1.10.      1.5

Możliwość łatwego tworzenia grup zainteresowań online, gdzie spostrzeżenia2 a najnowszymi przemyśleniami dotyczącymi sprzedaży można się dzielić Czy liderom sprzedaży lub marketingu łatwo jest założyć jedną z nich i zaprosić do niej osoby wewnętrzne?  


1
Rodzaje treści: wgląd w branże, działalność biznesową, osoby itp.; wgląd w typowe wyzwania w zależności od branży i osoby; informacje o produktach; jak rozwiązania firmy łączą się z wyzwaniami klientów; analiza konkurencji i różnicowanie.

2 W tym na przykład aktualne wydarzenia w branży, które mogą napędzać rozmowy sprzedażowe w poszczególnych regionach lub krajach.

2.2 Znajdowanie i śledzenie materiałów wspierających sprzedaż

  Wymóg funkcjonalny Pytanie Odpowiedź sprzedawcy
REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW  

2.2.1.         1.5

Miejsce na materiały wspierające sprzedaż1 w chmurze Czy zapewniasz własne repozytorium dokumentów lub treści w chmurze, czy też polegasz na 3rd rozwiązanie partyjne?  

2.2.2.         1.5

Zaawansowana funkcja wyszukiwania umożliwiająca znalezienie materiałów o odpowiedniej treści Jaka technologia wyszukiwania jest wbudowana w repozytorium dokumentów, które zapewniasz?  

2.2.3.

Organizacja materiałów w oparciu o branżę, persony i etapy sprzedaży, aby umożliwić Ci przeglądanie do odpowiednich treści Czy masz przykład repozytorium dokumentów, które zbudowałeś dla klienta, które możesz nam pokazać?  

2.2.4.

Dostęp do repozytorium dokumentów wraz z funkcją wyszukiwania w Salesforce UI Z jakich ekranów/tablic Salesforce użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Twojego repozytorium dokumentów?  

2.2.5.

Czy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Twojej funkcjonalności wyszukiwania dokumentów w ramach ekranów Salesforce?  

2.2.6.

Kontekstowa prezentacja rekomendowanych materiałów w Salesforce np. wyświetlane materiały są zależne od branży i persony oraz etapu sprzedaży związanego z szansą aktualnie przeglądaną w Salesforce Czy masz przykład kontekstowej prezentacji materiałów w ramach Salesforce, który możesz nam pokazać?  

2.2.7.

Kontrola praw dostępu Przedstaw krótki opis, w jaki sposób Twoje rozwiązanie może być skonfigurowane do kontroli praw dostępu do Repozytorium Dokumentów  

2.2.8.

Kontrola wersji i kontrola życia dokumentów Przedstaw krótki opis kontroli wersji zapewnianej przez Twoje rozwiązanie  

2.2.9.

Miejsce w chmurze Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące ogólnej przestrzeni dyskowej dostępnej w Waszej chmurze dla naszych dokumentów?  

2.2.10.

Wsparcie dla dużych plików Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące indywidualnego rozmiaru plików, które mogą być przechowywane w Waszej chmurze?  

2.2.11.

Wsparcie dla strumieniowej transmisji wideo Czy platforma wspiera streaming treści wideo na żywo?  

2.2.12.

Możliwość wyboru przeszukiwania innych repozytoriów dokumentów Które 3rd Rozwiązania do zarządzania dokumentami stron mają obecnie integracje z w pełni zintegrowanym wyszukiwaniem?  
 
ŚLEDZENIE WYKORZYSTANIA TREŚCI PRZEZ SPRZEDAŻ  

2.2.13.

Śledzenie i raportowanie wykorzystania dokumentów i innych materiałów wspierających sprzedaż przez członków zespołu sprzedaży Przedstaw krótki opis funkcjonalności, którą zapewniasz i odpowiadające jej najlepsze praktyki, aby zmaksymalizować sukces biznesowy.  

2.2.14.

Funkcja oceny Czy sprzedawcy mogą wystawić ocenę dla danego przedmiotu?  

2.2.15.

Możliwość umieszczania przez użytkowników informacji zwrotnych Jak sprzedawcy przekazują informację zwrotną o materiałach?  

1 W tym: białe księgi, informacje o produkcie, standardowe schematy prezentacji, przykładowe diagramy/infografie Big Picture, studia przypadków, filmy, przewodniki po konkurencji, narzędzie do przygotowania demonstracji.

2.3 Przygotowywanie i przeprowadzanie rozmów i spotkań

  Wymóg funkcjonalny Pytanie Odpowiedź sprzedawcy
PLAYBOOK  

2.3.1.

Playbooki, które przedstawiają ustrukturyzowany przewodnik1 jak sprzedać daną propozycję W jaki sposób tworzycie je dla klientów? (np. zbudowane od podstaw przy użyciu HTML5; dostępne standardowe szablony projektowe)  

2.3.2.

W jaki sposób pozyskujecie zasoby do tej pracy? (np. zasoby wewnętrzne, firmy partnerskie)  

2.3.3.

W jakim zakresie klient może dokonywać zmian i aktualizacji Playbooków i jak to robi?  

2.3.4.

Playbooki skonstruowane zgodnie z procesem sprzedaży firmy Czy masz przykład Playbooka, który zbudowałeś dla klienta, który możesz nam pokazać?  

2.3.5.

Strony Playbooka są zaprojektowane tak, aby zmieniać ich rozmiar i dostosowywać się do przeglądania na urządzeniach o małym współczynniku kształtu (np. tabletach i smartfonach) Wyjaśnij, jak to jest osiągnięte dla twoich Playbooków.  

2.3.6.

Playbooki mogą być dystrybuowane i automatycznie aktualizowane na laptopach, tabletach i smartfonach do przeglądania w trybie offline Określ, które typy urządzeń są obsługiwane w przypadku przeglądania w trybie offline.  

2.3.7.

Strony posiadają linki do dokumentów znajdujących się w systemie lub w innym miejscu oraz do odpowiednich stron w LMS / Portalu Wiedzy Czy połączone dokumenty są również dystrybuowane i automatycznie aktualizowane na urządzeniach do przeglądania w trybie offline?  

2.3.8.

Zaawansowana funkcja wyszukiwania umożliwiająca znalezienie stron z odpowiednią treścią Jaka technologia wyszukiwania jest wbudowana w dostarczane przez Was Playbooki?  

2.3.9.

Zawartość przechowywana w bazie danych, która jest również wykorzystywana przez LMS / Portal wiedzy strony Czy zawartość tekstowa na stronach Twojego Playbooka jest przechowywana w bazie danych (system zarządzania treścią) czy po prostu zakodowana w HTML na stronie?  

2.3.10.

Kontrola praw dostępu Przedstaw krótki opis tego, jak Twoje rozwiązanie może być skonfigurowane w celu dostosowania do standardów zarządzania dostępem w naszej firmie.  

2.3.11.

Możliwość łatwego dodawania treści regionalnych/krajowych przez zespoły lokalne Opisz, jak lokalne zespoły mogłyby dodawać lub edytować zawartość w Playbooku.  

2.3.12.

Wsparcie dla zestawów znaków japońskich, chińskich, koreańskich, rosyjskich itp. w celu prezentacji treści na stronie Czy możesz pokazać przykład stron Playbook, które zbudowałeś, które wyświetlają japońskie, koreańskie lub chińskie znaki?  

1 Typowe treści to: szablony e-maili, pytania do zadawania w różnych momentach procesu sprzedaży, jak korzystać z treści i narzędzi Firmy, gry liczbowe, obsługa obiekcji, lista kontrolna procesu analizy potrzeb, lista kontrolna procesu próbnego, szablony ofert.

2.4 Generowanie prezentacji i innych dokumentów

  Wymóg funkcjonalny Pytanie Odpowiedź sprzedawcy
KOMPILACJA PREZENTACJI  

2.4.1.

Narzędzia do kompilacji prezentacji, które umożliwiają użytkownikom dokonywanie wyboru treści, włączanie treści dostosowanych do konkretnej sytuacji, a następnie tworzenie prezentacji, które można udostępniać za pośrednictwem Internetu lub za pomocą laptopa albo tabletu Opisz, jak sprzedawca zbudowałby prezentację na konkretne spotkanie z klientem.  

2.4.2.

Prezentacje mogą być łatwo dostosowywane przez handlowców do indywidualnych spotkań Opisz, jak sprzedawca może to zrobić na Twoim rozwiązaniu.  

2.4.3.

Możliwość centralnej kontroli nad tym, które części prezentacji (cały slajd lub zawartość w obrębie slajdu) mogą być edytowane przez handlowców Opisz, w jaki sposób biblioteka treści jest skonfigurowana i utrzymywana na Twoim rozwiązaniu.  

2.4.4.

Współpraca przy tworzeniu prezentacji Opisz, jak platforma wspiera współpracę pomiędzy różnymi użytkownikami w tworzenie prezentacji i powiązanych treści procesy.  

2.4.5.

Strony prezentacji są zaprojektowane w taki sposób, aby można było zmieniać ich rozmiar i dostosowywać je do wyświetlania na urządzeniach o małym współczynniku kształtu (np. tabletach i smartfonach) Wyjaśnij, w jaki sposób jest to osiągane w przypadku prezentacji zbudowanych przy użyciu Twoich narzędzi.  

2.4.6.

Prezentacje mogą być dystrybuowane i automatycznie aktualizowane na laptopach, tabletach i smartfonach do przeglądania w trybie offline Określ, które typy urządzeń są obsługiwane w przypadku przeglądania w trybie offline.  
 
AUTOMATYCZNE GENEROWANIE DOKUMENTÓW1  

2.4.7.

Łatwe do skonfigurowania strony generowania dokumentów, które pozwalają użytkownikom dokonywać wyboru treści, edytować ją w celu dostosowania do konkretnej sytuacji, a następnie automatycznie generować dokumenty Worda1 i PowerPoint przy użyciu wstępnie skonfigurowanych szablonów Czy masz przykładowe strony generowania dokumentów i powiązane szablony dokumentów, które skonfigurowałeś dla klienta, które możesz wykorzystać do zademonstrowania nam tej funkcji?  

 

1 Dokumenty mogą obejmować generowanie prostych ofert, ale nie większych propozycji, ponieważ wymagałoby to specjalistycznej aplikacji do tworzenia propozycji, która jest poza zakresem tego projektu.

2.5 Udostępnianie materiałów klientom

  Wymóg funkcjonalny Pytanie Odpowiedź sprzedawcy
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW  

2.5.1.

Możliwość wybrania jednego lub więcej dokumentów i wysłania linków do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby umożliwić mu dostęp do tych elementów (zintegrowane z funkcją śledzenia - patrz poniżej) Wyjaśnij, jak robi to sprzedawca, korzystając z interfejsu użytkownika Twojej aplikacji.  

2.5.2.

Dostęp do funkcji udostępniania dokumentów w Salesforce UI oraz integracja, dzięki której notatka o wysłanych elementach jest automatycznie tworzona w Salesforce Wyjaśnij, jak sprzedawca robi to za pomocą Salesforce i z jakich ekranów/tablic korzysta.  

2.5.3.

Integracja ze standardową aplikacją pocztową (np. Outlook na Windows, Gmail) Wyjaśnij, jak robi to handlowiec i jakie aplikacje pocztowe są obsługiwane.  

2.5.4.

Powiadomienie / wskazanie, kiedy przedmiot jest otwierany i oglądany przez klienta Czy odpowiedni sprzedawca otrzymuje wskazówki w czasie rzeczywistym i jak są one dostarczane?  
 
PORTAL MOŻLIWOŚCI  

2.5.5.

Portal do dzielenia się dokumentami i innych interakcji z klientami w procesie sprzedaży i poza nim Czy łatwo jest handlowcom założyć taką i zaprosić do niej klientów i osoby wewnętrzne?  

2.5.6.

Wsparcie dla interaktywnych treści (np. kalkulatory, prezentacje w stylu Prezi) Wyjaśnij, w jaki sposób Twoje rozwiązanie może obsługiwać interaktywną zawartość, taką jak aplikacja HTML5 z portalem Opportunity.  
 
ŚLEDZENIE OGLĄDALNOŚCI TREŚCI PRZEZ KLIENTÓW  

2.5.7.

Śledzenie i raportowanie otwierania i przeglądania dokumentów (w jakim stopniu zostały przeczytane) i innych materiałów wsparcia sprzedaży, filmów (w jakim stopniu zostały obejrzane) oraz interaktywnych treści udostępnianych klientom Opisz, jakie części tej funkcjonalności zapewnia Twoje rozwiązanie.  

Sekcja 3 Operacje techniczne i bezpieczeństwo

Ta sekcja RFI Sales Enablement obejmuje typowe pytania techniczne i tematy związane z bezpieczeństwem technicznym, z którymi się spotykamy. Jednak potrzeby biznesowe są różne i bardzo ważne jest zaangażowanie ekspertów z dziedziny IT i bezpieczeństwa, aby w pełni zaspokoić ich potrzeby.

3.1 Operacje techniczne

  Wymóg funkcjonalny Pytanie Odpowiedź sprzedawcy
HOSTING I ODPORNOŚĆ  

3.1.1.

Lokalizacje Wyjaśnij, gdzie jest hostowana Twoja platforma chmurowa.  

3.1.2.

Obiekty Kto zarządza budynkiem i usługami inżynierskimi w Twoich lokalizacjach hostingowych?  

3.1.3.

Jakie przepisy obowiązują w celu zapewnienia ciągłości działania służb inżynieryjnych (np. wytwarzanie energii w trybie rezerwowym, podwójne zasilanie elektryczne)?  

3.1.4.

Sprzęt i systemy operacyjne Kto zarządza sprzętem i systemami operacyjnymi?  

3.1.5.

Udostępnianie serwera Czy Twoje rozwiązanie działa na serwerach dedykowanych czy na farmie serwerów współdzielonych?  

3.1.6.

Jaka jest umowa SLA z dostawcą usług hostingowych na wymianę serwera w przypadku poważnej awarii sprzętu lub oprogramowania?  

3.1.7.

Czy obsługujesz serwery zapasowe lub lustrzane do automatycznego przełączania w przypadku katastrofalnej awarii (np. pożar w centrum danych)?  

3.1.8.

Jeśli nie obsługujesz serwerów standby lub mirrorów do automatycznego przełączania opisz posiadane przez Ciebie postanowienia dotyczące przywrócenia usług w przypadku katastrofalnej awarii?  
 
DOSTĘPNOŚĆ I KONSERWACJA  

3.1.9.

Dostępność platformy Jaki procent dostępności1 w ciągu ostatnich 3 lat?  

3.1.10.

Aktualizacje usług programowych Jaki jest normalny rytm konserwacji, który stosujesz przy aktualizacji usługi oprogramowania?  

3.1.11.

O jakiej porze dnia występują przestoje konserwacyjne i zazwyczaj jak długo usługa jest niedostępna do użytku?  

1 Dostępność = Suma godzin czasu sprawności platformy w roku / 8760. UWAGA: Jeśli platforma nie jest dostępna do użytku z powodu planowanej konserwacji, te godziny nie mogą być liczone jako czas sprawności dla celów niniejszego RFI Sales Enablement.

3.2 Bezpieczeństwo

  Wymóg funkcjonalny Pytanie Odpowiedź sprzedawcy

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI  

3.2.1.

Hasło logowania Jaką kontrolę można sprawować nad hasłami, których ludzie używają i jak często są zobowiązani do ich zmiany?  

3.2.2.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe Czy oferujecie to, a jeśli tak to jakie opcje oferujecie dla tego urządzenia?  

3.2.3.

Pojedyncze logowanie Czy dostęp może być sfederowany z własnym systemem uwierzytelniania klienta?  

3.2.4.

Zapobieganie włamaniom Opisz, jakie środki stosujesz, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Twojej platformy cloud computing przez zewnętrznych hakerów.  

3.2.5.

Opisz, jakie środki stosujesz, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych przechowywanych na Twoich serwerach przez pracowników w Twojej organizacji lub organizacji Twojej firmy hostingowej.  

3.3 Zarządzanie kontami i wsparcie

  Wymóg funkcjonalny Pytanie Odpowiedź sprzedawcy

ZARZĄDZANIE KONTAMI  

3.3.1.

Długość umowy Proszę opisać opcje długości umowy i wpływ na ceny.  

3.3.2.

Rada doradcza ds. klientów Czy istnieje rada doradcza klientów, która zapewnia wkład w mapę drogową rozwoju produktu?

 

WSPARCIE TECHNICZNE  

3.3.3.

Opcje dostępu do pomocy technicznej Opisz różne opcje, które zapewniasz użytkownikom w celu uzyskania dostępu do pomocy technicznej (np. telefon, e-mail, formularz internetowy).  

3.3.4.

SLA dla działu pomocy technicznej Opisz czasy reakcji, do których zobowiązujesz się w przypadku różnych metod dostępu do wsparcia technicznego.  

3.3.5.

W jakich godzinach zapewniacie Państwo wsparcie techniczne (np. 24/7, godziny robocze) i w jakich strefach czasowych?  

Sekcja 4 Orientacyjne ceny i koszty

Ta część RFI Sales Enablement służy do ujawnienia wszelkich kosztów związanych z zakupem rozwiązania Enablement.

4.1 Usługa w chmurze

  Pozycja Cena za użytkownika rocznie USD Ilość Koszt całkowity na rok USD

WYKORZYSTANIE APLIKACJI  

4.1.1.

Użytkownicy sprzedaży  

4.1.2.

Użytkownicy marketingu  

4.1.3.

Użytkownicy adminów  

 

WSPARCIE TECHNICZNE  

4.1.4.

Bieżące wsparcie techniczne w zakresie korzystania z platformy przez sprzedaż i/lub marketing zespół  

4.1.5.

Bieżące wsparcie techniczne w zakresie użytkowania i konfiguracji platformy przez użytkowników-administratorów  

 

4.2 Przyjęcie na pokład i szkolenie

  Pozycja Typowy koszt na sztukę/użytkownika USD Ilość Koszt całkowity USD

NA STRONIE  

4.2.1.

Wprowadzanie na rynek i konfiguracja systemu  

 

SZKOLENIE  

4.2.2.

Użytkownicy sprzedaży  

4.2.3.

Użytkownicy marketingu  

4.2.4.

Administratorzy Użytkownicy  

Uwaga - Naszą misją w Coffee, Collaboration i Enablement jest stworzenie środowiska współpracy dla nas wszystkich, aby uczyć się i rozwijać. Jeśli masz możliwość ulepszenia tego szablonu Sales Enablement RFI, aby lepiej uchwycić wymagania biznesowe, rozpoznać i pracować z nowymi poziomami bezpieczeństwa, wspólnymi technologiami bazowymi lub z jakiegokolwiek innego powodu, który może wpłynąć na to, jak firmy myślą o zakupie nowych narzędzi, proszę daj nam znać, abyśmy mogli to ulepszyć dla wszystkich.