Trust Enablement

Improving Sales Performance with Enablement Recruiting, Consulting, Outsourcing, Coaching, and Insights on Strategies, Tactics, and Tools

Efektywność sił terenowych w branży farmaceutycznej: definicja i przewodnik po lepszej wydajności

Efektywność sił terenowych w branży farmaceutycznej: definicja i przewodnik po lepszej wydajnościW branży farmaceutycznej efektywność sił terenowych odnosi się do zdolności zespołu sprzedażowego firmy do skutecznego osiągania celów. Łączy ona szkolenia, wsparcie, motywację i technologię w jeden spójny system zwiększania wydajności i sprzedaży. Efektywność sił terenowych jest ściśle związana z koncepcją wspierania sprzedaży, która odnosi się do strategii stosowanych przez firmy farmaceutyczne w celu zapewnienia, że ich przedstawiciele handlowi mają zasoby, których potrzebują, wchodząc na nowy rynek.

Skuteczność sił terenowych różni się od wsparcie sprzedaży koncentrując się bardziej na taktykach i technikach osiągania pomyślnych wyników. Wymaga to zrozumienia motywacji i preferencji klientów, a także zrozumienia, w jaki sposób siły konkurencyjne mogą wpływać na wskaźniki sukcesu. Dodatkowo, skuteczność sił terenowych często obejmuje strategie rozwijania relacji z interesariuszami w danym segmencie rynku lub regionie. Wykorzystując te taktyki, firmy farmaceutyczne są w stanie lepiej docierać do swoich klientów i skutecznie zwiększać sprzedaż.

Five Best Practices for Field Force Effectiveness

Assess & Improve Sales Processes

Companies must continually assess and improve their sales processes to ensure they are current with current trends and technologies. This includes assessing customer needs, developing strategies for overcoming competitors’ positions, and effectively utilizing resources.

Develop a Field Force Culture

The culture of the field force should encourage collaboration, innovation, and positive attitudes toward customers. By creating an environment where employees feel supported and appreciated, companies can increase employee engagement, enhancing productivity within the field force team.

Invest in Training & Technology

Pharmaceutical companies must invest in training programs and technology solutions to ensure field force members have the knowledge and tools to perform their job effectively. This may include investing in sales automation, customer relationship management, or performance metrics solutions.

Your field force program must be thoughtfully organized to align with your business goals for maximum value.  Companies that “throw a program together” often negatively impact performance, morale, and business outcomes.

Companies with small sales teams may value our outsourced enablement service to create a solid foundation for the future of their field force effectiveness programs.

Focus on Performance Metrics

Companies should focus on performance metrics when measuring the success of their field force effectiveness efforts. These could include the number of sales made, customer satisfaction scores, revenue generated per team member, or any other metric relevant to the company’s goals.

There are hundreds of potential business metrics to measure.  Start small, iterate, and remain agile.  Consider our definitive guide of metrics as you evaluate your programs.

Monitor & Track Results

Finally, companies should monitor and track results from their Field Force Effectiveness initiatives to assess whether they meet desired outcomes or if adjustments need to be made. Regular feedback loops between teams and stakeholders should be in place to ensure that any changes are being implemented promptly.

Przemyślenia końcowe

Wdrażając te strategie efektywności sił terenowych, firmy farmaceutyczne mogą lepiej wyposażyć swoje zespoły w szkolenia i zasoby, których potrzebują, aby odnieść sukces i pozostać konkurencyjnymi na dzisiejszym dynamicznym rynku. Prawidłowo przeprowadzone działania zwiększą produktywność i zadowolenie klientów, co ostatecznie przełoży się na większą rentowność firmy.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz przewodnik sukces sprzedaży farmaceutycznej.

Polski