Speaker Insights - Mapowanie celów biznesowych do Enablement

hyperise

I, tutaj jest wersja PDF tego, co przejrzeliśmy podczas naszej rozmowy na żywo.

A oto nagranie z sesji.