Podróż Enablement - tydzień pierwszy-Enablement Podstawy

Praca domowa/warsztat

Spostrzeżenia prelegentów

hyperise

Nagranie wideo z prezentacji nagrywamy zawsze w ciągu 4-5 dni od szkolenia na żywo.

Jednakże, w międzyczasie, tutaj jest wersja PDF tego, co przejrzeliśmy podczas naszej rozmowy na żywo.

Oto wideo z sesji pierwszej.