Podróż Enablement - tydzień dziewiąty - Pomiar Sales Enablement, przykład z prawdziwego świata

Dla kogo są te zajęcia?

✓ Studenci uczelni wyższych poszukujący wiedzy na temat funkcji enablement i go-to-market.

✓ Młodsi pracownicy, którzy chcą przejść na enablement.

✓ Junior enablement professionals, często w rolach specjalistycznych, szukają możliwości rozwoju.

✓ Senior enablers, którzy nie zbudowali rad doradczych lub chcą ulepszyć to, co mają obecnie.

Format zajęć

Każde zajęcia odbywają się w tym samym podstawowym formacie:

Krótki wykład na temat

Nasz prelegent przedstawi temat w 10-15 minutowym filmie, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na dany temat, aby ustawić odpowiednie ramy odniesienia i przygotować Cię do zadania domowego/warsztatu w danym tygodniu.

Samodzielne kierowanie, wsparcie zespołu, warsztaty

Damy Ci zadanie na dany tydzień.

Nasz zespół będzie dostępny, aby odpowiedzieć na pytania i wspierać Cię podczas pracy nad zadaniem.

Nie ma ocen, ale jeśli włożysz pracę, nauczysz się więcej niż gdybyś tylko słuchał naszego prelegenta.

Program kursu

Rozpocznij następną lekcję Speaker Insights - Metryka na przykładzie świata rzeczywistego