Sales Enablement RFI-malli

Tämä malli on Sales Enablement RFI:n on lahjoittanut avokätisesti BPM Workssen perustajan kirjallisella luvalla, Robin Griffiths. Voit tarkastella sitä kokonaisuudessaan täältä tai ladata ja käyttää sitä Google Document -versio avuksesi.

Huomaa, että kahvi-, yhteistyö- ja Enablement-tiimi laajentaa tätä Sales Enablement:n RFI-mallia ajan myötä yhteisön palautteen perusteella, mutta ei koskaan muuta alkuperäistä asiakirjaa suosimalla yhtä toimittajaa toisen kustannuksella. -Yhteistyökumppani.

On haastavaa etsiä Sales Enablement-ratkaisuja, varsinkin kun otetaan huomioon, että Enablement:n ymmärtäminen ja sen avulla saavutettava tehokkuus, myynnin tehokkuus ja paljon muuta on vaihtelevaa. Tämä asiakirja tarjoaa sinulle vankan lähtökohdan, kun on oikea aika aloittaa RFI-prosessi.

Kuten aina, pyydämme teitä ilmoittamaan meille, jos näette, millä tavoin voimme parantaa tätä, jotta yritykset saavat todellista lisäarvoa ja jotta myyjien teknisten ehdotusten laatu paranee.

[yrityksen logo]

Muutoshistoria

Nimi Päivämäärä Versio Yhteenveto muutoksista

Arvostelu Historia

Arvostelijan nimi Tarkistettu Doc-versio Päiväys Lähetetty tarkistettavaksi Päiväys, jona tarkastelu jätettiin Hyväksytty/hylätty (perusteluineen)

SISÄLLYSLUETTELO

Tietoja tästä asiakirjasta............................................................................................................................... 4

Luku 1 Yrityksen tiedot.......................................................................................................... 5

1.1 Talous ja liiketoiminta...................................................................................................... 5

1.2 Valtakirjat ja yhteystiedot.................................................................................................................... 6

2 luku Toiminnalliset valmiudet....................................................................................................... 7

2.1 Oppiminen asiakkaista ja tuotteista/ehdotuksista...................................................................... 7

2.2 Myynnin tukimateriaalien löytäminen ja seuranta................................................................................... 8

2.3 Puhelujen ja kokousten valmistelu ja suorittaminen................................................................................... 10

2.4 Esitysten ja muiden asiakirjojen luominen............................................................................. 12

2.5 Materiaalin jakaminen asiakkaiden kanssa.................................................................................................... 13

3 luku Tekninen toiminta ja turvallisuus............................................................................... 15

3.1 Tekninen toiminta........................................................................................................................ 15

3.2 Turvallisuus.............................................................................................................................................. 16

3.3 Tilinhallinta ja tuki.................................................................................................. 17

4 luku Ohjeellinen hinnoittelu ja kustannukset........................................................................................... 19

4.1 Pilvipalvelu.................................................................................................................................... 19

4.2 Aloittaminen ja koulutus................................................................................................................... 19

Tietoja tästä asiakirjasta

Käyttötarkoitus

Tämän Sales Enablement RFI -asiakirjan tarkoituksena on kerätä tietoja toimittajilta osana valintamenettelyä, jossa valitaan arvioitavaksi tulevat teknologia-alustat.

Tekijänoikeus ja jakelu

Tämän asiakirjan ulkoasun ja sisällön on alun perin kehittänyt BPM Works Limited. BPM Works on antanut Coffee, Collaboration- ja Enablement-sivustolle luvan jakaa ja päivittää Sales Enablement RFI -mallia Enablement-yhteisölle, ja se on antanut luvan kaikille, jotka käyttävät tätä mallia Coffee, Collaboration- ja Enablement-sivustolta, käyttää tätä mallia joko sellaisenaan tai muunneltuna ostopäätöksiä tehdessään.

Lisäksi tätä sisältöä ei saa käyttää uudelleen esimerkkinä mikään muu henkilö, yhteisö tai yritys ilman BPM Worksin kirjallista lupaa.

1 jakso Yrityksen tiedot

Tässä Sales Enablement:n RFI-tiedustelun osiossa haluamme saada tietoa yrityksestänne, sillä pyrimme löytämään ihanteellisen ehdokkaan, joka auttaa meitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteemme.

1.1 Talous ja liiketoiminta

  Kysymys Myyjän vastaus
TULOT JA RAHOITUS

1.1.1.         1.1

Onko yrityksesi julkinen vai yksityinen?

1.1.2.         1.2

Jos julkinen, missä pörssissä?

1.1.3.         1.3

Ilmoittakaa yrityksen tulot (Yhdysvaltain dollareina).

1.1.4.         1.4

Miten yrityksenne on rahoitettu (esim. pääomasijoitukset B-sarja 50 miljoonaa dollaria; voittovarat)?
Toimittakaa kopio viimeisimmästä tarkastetusta 12 kuukauden tilinpäätöksestä, mukaan lukien tuloslaskelma ja tase.
LIIKETOIMINTA

1.1.5.         1.5

Ilmoita toimistojesi sijainnit maailmanlaajuisesti.

1.1.6.         1.6

Kuinka monta työntekijää teillä on kussakin toimipisteessä?

1.2 Valtakirjat ja yhteystiedot

  Kysymys Myyjän vastaus
TODISTUKSET

1.2.1.         1.8

Jos työskentelet jo [yrityksen nimi] kanssa, anna lisätietoja.

1.2.2.

Jos päädyt jatkoon, pystytkö toimittamaan meille kaksi asiakasreferenssiä yrityksistä, joissa vähintään 100 myyntihenkilöä myyntiorganisaatiossaan käyttää ratkaisuasi?
YHTEYSTIEDOT

1.2.3.         1.9

Ilmoittakaa sen henkilön nimi, joka johtaa tarjoustanne tästä ratkaisusta.

1.2.4.

Mitkä ovat yhteystiedot? (sähköpostiosoite, toimiston puhelin, matkapuhelin, toimiston sijainti).

2 jakso Toiminnalliset valmiudet

Tässä Sales Enablement RFI:n osassa haluamme selvittää ratkaisunne toiminnalliset ominaisuudet. Uuden Sales Enablement-ratkaisun tuettavia toimintoja tarkastellaan seuraavien otsikoiden alla:

  1. Oppiminen asiakkaista ja tuotteista/ehdotuksista
  2. Löytäminen ja seuranta myynnin tukimateriaalit
  3. Valmistelu ja toteuttaminen puhelut ja kokoukset
  4. Luominen esitykset ja lainaukset
  5. Jakaminen materiaalit asiakkaiden kanssa

Odotamme, että vastaatte tarjouspyyntöön mahdollisimman rehellisesti. Puutteelliset valmiudet jollakin tietyllä alalla eivät välttämättä johda siihen, että yrityksenne ei pääse ehdolle.

Jos kuitenkin väität tarjoavasi toiminnallisuutta, joka ei myöhemmin osoittautuukaan oikeiksi tiedoiksi tai joka on vielä kehitteillä (etkä ilmoita tästä), sinut suljetaan automaattisesti pois valintaprosessista.

2.1 Oppiminen asiakkaista ja tuotteista/esityksistä

  Toiminnallinen vaatimus Kysymys Myyjän vastaus
OPPIMISEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ (LMS) / TIETOPORTAALI  

2.1.1.         2.1

LMS / portaali tiedon säilyttämiseksi1 asiakkaista ja yrityksen arvolupauksesta ja esittää tämän pilvipalvelussa sijaitsevilla verkkosivuilla. Miten luot näitä asiakkaille? (esim. konfiguroidaan tarjottujen työkalujen avulla, rakennetaan tyhjästä HTML5:n avulla) Mitkä ovat tärkeimmät käyttämänne prosessit?  

2.1.2.         2.2

Miten teillä on resursseja tähän työhön? (esim. sisäiset resurssit, kumppaniyritykset).  

2.1.3.

Missä määrin asiakas voi tehdä muutoksia ja päivityksiä LMS:ään / tietoportaaliin ja miten se tehdään?  

2.1.4.         2.3

Käyttäjät navigoivat sisällössä valikoiden ja loogisen sivurakenteen avulla. Onko sinulla esimerkki LMS- / tietoportaalista, jonka olet rakentanut asiakkaalle ja jonka voit näyttää meille?

2.1.5.         1.4

Sivuilla on linkkejä joko järjestelmässä tai muualla sijaitseviin asiakirjoihin. none

2.1.6.         1.5

Hienostunut hakutoiminto, jonka avulla voidaan löytää LMS- / portaalisivut, joilla on relevanttia sisältöä. Mitä hakuteknologiaa rakennat LMS- / tietoportaaleihin?

2.1.7.         1.5

Tietokannassa säilytettävä sisältö, jota käyttää myös Playbook sivut Onko LMS- / tietoportaalisi sivujen tekstisisältö tietokannassa (sisällönhallintajärjestelmässä) vai onko se vain koodattu HTML-koodilla sivulle?

2.1.8.         1.5

Tuki japanilaisille, kiinalaisille, korealaisille, venäläisille jne. merkistöille sisällön esittämiseksi sivulla. Voitko näyttää esimerkin rakentamistasi LMS- / tietoportaalisivuista, joilla näytetään japanilaisia, korealaisia ja kiinalaisia merkkejä?  

2.1.9.

Käyttöoikeuksien valvonta Esitä lyhyt kuvaus siitä, miten ratkaisusi voidaan konfiguroida LMS- / tietoportaalin käyttöoikeuksien hallintaan.  
 
ETURYHMÄT  

2.1.10.      1.5

Mahdollisuus luoda helposti kiinnostuksen kohderyhmiä verkossa, jos oivalluksia ilmenee2 ja viimeisimmät myyntiä koskevat ajatukset voidaan jakaa Onko myynnin tai markkinoinnin johtajien helppo perustaa tällainen ja kutsua sisäisiä työntekijöitä mukaan?  


1
Sisältötyypit: näkemyksiä toimialoista, liiketoiminnasta, henkilöistä jne.; näkemyksiä tyypillisistä haasteista toimialoittain ja henkilöittäin; tuotetietoa; miten yrityksen ratkaisut liittyvät asiakkaiden haasteisiin; kilpailija-analyysi ja erottautuminen.

2 Mukaan lukien esimerkiksi alan ajankohtainen kehitys, joka voi edistää myyntikeskusteluja tietyillä alueilla tai maissa.

2.2 Myynnin tukimateriaalien löytäminen ja seuranta

  Toiminnallinen vaatimus Kysymys Myyjän vastaus
ASIAKIRJAVARASTO  

2.2.1.         1.5

Paikka myynnin tukimateriaalien isännöintiin1 pilvessä Tarjoatko oman asiakirjojen tai sisällön arkiston pilvipalvelussa vai luotatko 3rd puolueen ratkaisu?  

2.2.2.         1.5

Hienostunut hakutoiminto, jonka avulla voidaan löytää sisällöltään relevantteja aineistoja. Millainen hakutekniikka on integroitu tarjoamaasi asiakirjavarastoon?  

2.2.3.

Materiaalien järjestäminen toimialan, henkilöön ja myyntivaiheeseen perustuen, jotta voit selata asiaankuuluvan sisällön luo. Onko sinulla esimerkki asiakasta varten rakentamastasi asiakirjavarastosta, jonka voit näyttää meille?  

2.2.4.

Pääsy asiakirjavarastoon, mukaan lukien hakutoiminto Salesforce UI:n käyttöliittymässä. Mistä Salesforcen näytöistä/välilehdistä käyttäjät voivat käyttää asiakirjavarastoa?  

2.2.5.

Voivatko käyttäjät käyttää asiakirjahakutoimintoa Salesforce-näytöissä?  

2.2.6.

Suositeltujen materiaalien kontekstisidonnainen esittäminen Salesforcessa, esim. näytettävät materiaalit riippuvat toimialasta ja henkilöstä sekä myyntivaiheesta, joka liittyy parhaillaan Salesforcessa tarkasteltuun tilaisuuteen. Onko sinulla esimerkki aineiston kontekstisidonnaisesta esittämisestä Salesforcessa, jonka voit näyttää meille?  

2.2.7.

Käyttöoikeuksien valvonta Anna lyhyt kuvaus siitä, miten ratkaisusi voidaan määrittää asiakirjarekisterin käyttöoikeuksien hallintaan.  

2.2.8.

Versionhallinta ja asiakirjojen elinkaaren hallinta Anna lyhyt kuvaus ratkaisusi tarjoamasta versionhallinnasta.  

2.2.9.

Pilvitallennustila Onko pilvipalvelussanne käytettävissä olevalle kokonaistallennustilalle asetettu rajoituksia asiakirjojamme varten?  

2.2.10.

Tuki suurille tiedostoille Onko pilvipalveluun tallennettavien yksittäisten tiedostojen kokoa rajoitettu?  

2.2.11.

Tuki videon suoratoistolle Tukeeko alusta videosisällön suoratoistoa?  

2.2.12.

Mahdollisuus tehdä hakuja muista asiakirjavarastoista. Mitkä 3rd osapuolten asiakirjahallintaratkaisuihin, joihin teillä on tällä hetkellä integroituja ratkaisuja, joissa on täysin integroitu haku?  
 
SISÄLLÖN KÄYTÖN SEURANTA MYYNNIN MUKAAN  

2.2.13.

asiakirjojen ja muiden myynnin tukimateriaalien käytön seuranta ja raportointi myyntitiimin jäsenten toimesta. Anna lyhyt kuvaus tarjoamistasi toiminnoista ja vastaavista parhaista käytännöistä liiketoiminnan menestyksen maksimoimiseksi.  

2.2.14.

Luokitusominaisuus Voivatko myyjät antaa tuotteelle arvosanan?  

2.2.15.

Käyttäjien mahdollisuus lähettää palautetta Miten myyjät antavat palautetta materiaaleista?  

1 Sisältää: valkoiset paperit, tuotesivut, vakiomuotoiset esityskannet, esimerkkejä Big Picture -diagrammeista/infografiikoista, tapaustutkimuksia, videoita, kilpailijoiden tyrmäysoppaita, esittelyn valmistelutyökalu

2.3 Puhelujen ja kokousten valmistelu ja toteuttaminen

  Toiminnallinen vaatimus Kysymys Myyjän vastaus
PLAYBOOK  

2.3.1.

Pelikirjat, jotka esittävät jäsennellyn oppaan1 miten myydä tietty ehdotus Miten luot näitä asiakkaille? (esim. rakennetaanko alusta alkaen HTML5:n avulla; onko käytettävissä vakiomalleja)?  

2.3.2.

Miten teillä on resursseja tähän työhön? (esim. sisäiset resurssit, kumppaniyritykset).  

2.3.3.

Missä määrin asiakas voi tehdä muutoksia ja päivityksiä Playbookeihin ja miten se tehdään?  

2.3.4.

Yrityksen myyntiprosessin mukaisesti laaditut pelikirjat Onko sinulla esimerkki Playbookista, jonka olet rakentanut asiakkaalle ja jonka voisit näyttää meille?  

2.3.5.

Playbookin sivut on suunniteltu muuttamaan kokoa ja mukauttamaan sitä tarpeen mukaan, jotta niitä voidaan tarkastella pienillä laitteilla (esim. tabletit ja älypuhelimet). Selitä, miten tämä saavutetaan pelikirjoissasi.  

2.3.6.

Pelikirjat voidaan jakaa ja päivittää automaattisesti kannettaviin tietokoneisiin, tabletteihin ja älypuhelimiin offline-katselua varten. Määritä, mitä laitetyyppejä offline-katselu tukee.  

2.3.7.

Sivuilla on linkkejä joko järjestelmässä tai muualla oleviin asiakirjoihin sekä LMS-järjestelmän / tietoportaalin asiaankuuluville sivuille. Jaetaanko linkitettyjä asiakirjoja ja päivitetäänkö ne automaattisesti laitteisiin offline-katselua varten?  

2.3.8.

Hienostunut hakutoiminto, jonka avulla voidaan löytää sivuja, joilla on relevanttia sisältöä. Mitä hakuteknologiaa on sisällytetty tarjoamiinne pelikirjoihin?  

2.3.9.

Tietokannassa säilytettävä sisältö, jota käyttää myös LMS / Tietoportaali sivut Onko Playbook-sivujesi tekstisisältö tietokannassa (sisällönhallintajärjestelmässä) vai onko se vain koodattu HTML-koodina sivulle?  

2.3.10.

Käyttöoikeuksien valvonta Anna lyhyt kuvaus siitä, miten ratkaisusi voidaan konfiguroida liiketoimintamme pääsynhallintastandardien mukaiseksi.  

2.3.11.

Paikallisten tiimien mahdollisuus lisätä helposti alueellista/maakohtaista sisältöä. Kuvaile, miten paikalliset tiimit voivat lisätä tai muokata pelikirjan sisältöä.  

2.3.12.

Tuki japanilaisille, kiinalaisille, korealaisille, venäläisille jne. merkistöille sisällön esittämiseksi sivulla. Voitko näyttää esimerkin rakentamistasi Playbook-sivuista, joilla näytetään japanilaisia, korealaisia tai kiinalaisia merkkejä?  

1 Sisällön tyyppejä ovat tyypillisesti seuraavat: sähköpostimallit; kysymykset myyntiprosessin eri vaiheissa; miten käyttää yrityksen sisältöä ja työkaluja; numeropelit; vastaväitteiden käsittely; tarveanalyysiprosessin tarkistuslista; kokeilun tarkistuslista; ehdotusmallit.

2.4 Esitysten ja muiden asiakirjojen luominen

  Toiminnallinen vaatimus Kysymys Myyjän vastaus
ESITYSTEN KOKOAMINEN  

2.4.1.

Esitysten kokoamistyökalut, joiden avulla käyttäjät voivat tehdä sisältövalintoja, sisällyttää mukautettua sisältöä tiettyyn tilanteeseen sopivaksi ja luoda esityksiä jaettavaksi verkon kautta tai kannettavan tietokoneen tai tablet-laitteen avulla. Kuvaile, miten myyntihenkilö rakentaisi esityksen tiettyä asiakastapaamista varten.  

2.4.2.

Myyntihenkilöt voivat helposti muokata esityksiä yksittäisiä tapaamisia varten. Kuvaile, miten myyjä voi tehdä tämän ratkaisussasi.  

2.4.3.

Keskitetysti voidaan valvoa, mitä esityksen osia (kokonaista diaa tai sisältöä dian sisällä) myyjät voivat muokata. Kuvaile, miten sisältökirjasto perustetaan ja ylläpidetään ratkaisussasi.  

2.4.4.

Yhteistyö esityksen kehittämisessä Kuvaa, miten alusta tukee eri käyttäjien välistä yhteistyötä eri puolilla esitysten ja niihin liittyvän sisällön luominen prosessit.  

2.4.5.

Esittelysivut on suunniteltu niin, että niiden kokoa voidaan muuttaa ja säätää tarpeen mukaan, jotta niitä voidaan katsella pienillä laitteilla (esim. tabletit ja älypuhelimet). Selitä, miten tämä saavutetaan työkaluillasi rakennetuissa esityksissä.  

2.4.6.

Esitykset voidaan jakaa ja päivittää automaattisesti kannettaviin tietokoneisiin, tabletteihin ja älypuhelimiin offline-katselua varten. Määritä, mitä laitetyyppejä offline-katselu tukee.  
 
ASIAKIRJOJEN AUTOMAATTINEN TUOTTAMINEN1  

2.4.7.

Helppo konfiguroida asiakirjojen luontisivuja, joiden avulla käyttäjät voivat tehdä sisältövalintoja, muokata sisältöä tiettyyn tilanteeseen sopivaksi ja luoda sitten automaattisesti Word-asiakirjoja.1 ja PowerPoint-kansioita valmiiksi määritettyjen mallien avulla. Onko sinulla esimerkkejä asiakirjojen luomisesta ja niihin liittyvistä asiakirjamalleista, jotka olet määrittänyt asiakkaalle ja joita voit käyttää tämän ominaisuuden esittelyyn meille?  

 

1 Asiakirjoihin voisi sisältyä yksinkertaisten tarjousten laatiminen, mutta ei suurempia ehdotuksia, koska se edellyttäisi erikoistunutta ehdotusten laatimissovellusta, joka ei kuulu tämän hankkeen piiriin.

2.5 Materiaalin jakaminen asiakkaiden kanssa

  Toiminnallinen vaatimus Kysymys Myyjän vastaus
ASIAKIRJOJEN JAKAMINEN  

2.5.1.

Mahdollisuus valita yksi tai useampi asiakirja ja lähettää linkit asiakkaalle sähköpostitse, jotta hän voi tutustua kohteisiin (integroitu seurantaan - katso alla). Selitä, miten myyjä tekee tämän sovelluksesi käyttöliittymän avulla.  

2.5.2.

Pääsy asiakirjojen jakamistoimintoihin Salesforce-käyttöliittymässä ja integrointi, jotta lähetetyistä kohteista luodaan automaattisesti muistio Salesforceen. Selitä, miten myyntihenkilö tekee tämän Salesforcen avulla ja mitä näyttöjä/välilehtiä käytetään.  

2.5.3.

Integrointi tavalliseen sähköpostisovellukseen (esim. Outlook Windowsissa, Gmail). Selitä, miten myyjä tekee tämän ja mitä sähköpostisovelluksia tuetaan.  

2.5.4.

Ilmoitus / ilmoitus, kun asiakas on avannut ja katsonut tuotteen. Saako myyntihenkilö reaaliaikaisen ilmoituksen ja miten se toimitetaan?  
 
TILAISUUSPORTAALI  

2.5.5.

Portaali, jonka kautta voi jakaa asiakirjoja ja olla muussa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa myyntiprosessin aikana ja sen jälkeen. Onko myyntihenkilöstön helppo perustaa tällainen ja kutsua asiakkaat ja sisäiset työntekijät mukaan?  

2.5.6.

Tuki interaktiiviselle sisällölle (esim. laskimet, Prezi-tyyliset esitykset). Selitä, miten ratkaisusi voisi tukea vuorovaikutteista sisältöä, kuten HTML5-sovellusta ja tilaisuusportaalia.  
 
ASIAKKAIDEN KATSELEMAN SISÄLLÖN SEURANTA  

2.5.7.

Seuranta ja raportointi asiakirjojen avaamisesta ja katselusta (kuinka paljon he ovat lukeneet) ja muusta myynnin tukimateriaalista, videoista (kuinka paljon he ovat katsoneet) ja asiakkaille jaetusta interaktiivisesta sisällöstä. Kuvaile, mitä osia ratkaisusi tarjoaa tästä toiminnallisuudesta.  

3 jakso Tekninen toiminta ja turvallisuus

Tämä Sales Enablement RFI:n osa kattaa yleiset tekniset kysymykset ja tekniset turvallisuusaiheet, joita näemme ja kuulemme. Liiketoiminnan tarpeet kuitenkin vaihtelevat, ja on erittäin tärkeää, että IT- ja tietoturva-asiantuntijat otetaan mukaan, jotta heidän tarpeensa voidaan kattaa täysimääräisesti.

3.1 Tekninen toiminta

  Toiminnallinen vaatimus Kysymys Myyjän vastaus
ISÄNNÖINTI JA JOUSTAVUUS  

3.1.1.

Toimipaikat Selitä, missä pilvialustasi sijaitsee.  

3.1.2.

Tilat Kuka hallinnoi isännöintipaikkojesi rakennus- ja suunnittelupalveluja?  

3.1.3.

Millaisilla säännöksillä varmistetaan teknisten palvelujen jatkuva toiminta (esim. varavoimantuotanto, kaksoissähkönsyöttö)?  

3.1.4.

Laitteisto ja käyttöjärjestelmät Kuka hallinnoi laitteistoa ja käyttöjärjestelmiä?  

3.1.5.

Palvelimen tarjoaminen Toimiiko ratkaisusi dedikoidulla palvelimella vai jaetulla palvelinfarmilla?  

3.1.6.

Mikä on hosting-palveluntarjoajasi SLA-sopimus palvelimen korvaamisesta suuren laitteisto- tai ohjelmistovian sattuessa?  

3.1.7.

Käytättekö varapalvelimia tai peilattuja palvelimia automaattista siirtymistä varten katastrofaalisen vian sattuessa (esim. tulipalo tietokeskuksessa)?  

3.1.8.

Jos teillä ei ole käytössä varapalvelimia tai peilipalvelimia automaattista siirtymistä varten, kuvailkaa, mitä järjestelyjä teillä on käytössä palvelun palauttamiseksi katastrofaalisen vian sattuessa.  
 
SAATAVUUS JA YLLÄPITO  

3.1.9.

Alustan saatavuus Mikä prosenttiosuus saatavuudesta1 olette toimittaneet viimeisten kolmen vuoden aikana?  

3.1.10.

Ohjelmistopalvelujen päivitykset Millaista tavanomaista ylläpitorytmiä noudatatte ohjelmistopalvelun päivittämisessä?  

3.1.11.

Mihin kellonaikaan huoltoseisokit tapahtuvat ja kuinka kauan palvelu ei yleensä ole käytettävissä?  

1 Käytettävyys = alustan kokonaiskäytössäoloaika vuodessa / 8760. HUOMAUTUS: Kun alusta ei ole käytettävissä suunnitellun huollon vuoksi, näitä tunteja ei saa laskea käyttöajaksi tässä Sales Enablement RFI:ssä.

3.2 Turvallisuus

  Toiminnallinen vaatimus Kysymys Myyjän vastaus

TIETOTURVA  

3.2.1.

Salasanalla kirjautuminen Miten voidaan valvoa ihmisten käyttämiä salasanoja ja sitä, kuinka usein heidän on vaihdettava ne?  

3.2.2.

Kahden tekijän todennus Tarjoatteko tätä, ja jos tarjoatte, mitä vaihtoehtoja tarjoatte laitteelle?  

3.2.3.

Single sign-on Voidaanko pääsy yhdistää asiakkaan omaan tunnistusjärjestelmään?  

3.2.4.

Tunkeutumisen esto Kuvaile, millä toimenpiteillä estät ulkopuolisten hakkereiden luvattoman pääsyn pilvipalvelualustaan.  

3.2.5.

Kuvaile, millä toimenpiteillä estät organisaatiosi tai hosting-yrityksesi henkilöstön luvattoman pääsyn palvelimillasi oleviin tietoihin.  

3.3 Tilinhallinta ja tuki

  Toiminnallinen vaatimus Kysymys Myyjän vastaus

TILINHALLINTA  

3.3.1.

Sopimuksen pituus Kuvailkaa sopimuksen pituusvaihtoehtoja ja niiden vaikutusta hinnoitteluun.  

3.3.2.

Asiakkaiden neuvoa-antava lautakunta Onko olemassa asiakasneuvottelukunta, joka antaa panoksensa tuotekehityksen etenemissuunnitelmaan?

 

TEKNINEN TUKI  

3.3.3.

Teknisen tuen käyttömahdollisuudet Kuvaile eri vaihtoehtoja, joita tarjoat käyttäjille teknisen tuen saamiseksi (esim. puhelin, sähköposti, verkkolomake).  

3.3.4.

Help desk SLA Kuvaile vastausajat, joihin sitoudut eri menetelmien osalta teknisen tuen saamiseksi.  

3.3.5.

Minkä ajanjakson aikana ja millä aikavyöhykkeillä tarjoatte teknistä tukea (esim. 24/7, työaika)?  

4 jakso Ohjeellinen hinnoittelu ja kustannukset

Tätä Sales Enablement RFI:n osaa käytetään kaikkien Enablement-ratkaisun ostamiseen liittyvien kustannusten selvittämiseen.

4.1 Pilvipalvelu

  Kohde Hinta käyttäjää kohti vuodessa USD Määrä Kokonaiskustannukset vuodessa USD

SOVELLUKSEN KÄYTTÖ  

4.1.1.

Myynnin käyttäjät  

4.1.2.

Markkinoinnin käyttäjät  

4.1.3.

Ylläpitäjän käyttäjät  

 

TEKNINEN TUKI  

4.1.4.

Jatkuva tekninen tuki alustan käyttöä varten. myynti ja/tai markkinointi joukkue  

4.1.5.

Jatkuva tekninen tuki ylläpitäjäkäyttäjille alustan käyttöä ja käyttöönottoa varten.  

 

4.2 Aloittaminen ja koulutus

  Kohde Tyypilliset kustannukset tuotetta/käyttäjää kohti USD Määrä Kokonaiskustannukset USD

ONBOARDING  

4.2.1.

Käyttöönotto ja järjestelmän käyttöönotto  

 

KOULUTUS  

4.2.2.

Myynnin käyttäjät  

4.2.3.

Markkinoinnin käyttäjät  

4.2.4.

Ylläpitäjän käyttäjät  

Huomautus - Tehtävämme Coffee, Collaboration, and Enablement:ssä on kehittää yhteistyöympäristö, jossa me kaikki voimme oppia ja kasvaa. Jos sinulla on mahdollisuus parantaa tätä Sales Enablement:n RFI-mallia, jotta liiketoimintavaatimuksia voitaisiin paremmin kuvata, jotta voitaisiin tunnistaa ja työskennellä uusien turvallisuustasojen, yhteisten perustana olevien tekniikoiden kanssa tai jostain muusta syystä, joka voi vaikuttaa siihen, miten yritykset ajattelevat uusien työkalujen hankkimista, kerro meille, jotta voimme parantaa tätä mallia kaikkia varten.