Trust Enablement

Improving Sales Performance with Enablement Recruiting, Consulting, Outsourcing, Coaching, and Insights on Strategies, Tactics, and Tools

Farmasian kenttähenkilöstön tehokkuus: määritelmä ja opas suorituskyvyn parantamiseen

Farmasian kenttähenkilöstön tehokkuus: määritelmä ja opas suorituskyvyn parantamiseenLääketeollisuudessa kenttäjoukkojen tehokkuudella tarkoitetaan yrityksen myyntitiimin kykyä saavuttaa tavoitteensa menestyksekkäästi. Siinä yhdistyvät koulutus, tuki, motivaatio ja teknologia yhdeksi yhtenäiseksi järjestelmäksi, jolla tehostetaan toimintaa ja lisätään myyntiä. Kenttäjoukkojen tehokkuus liittyy läheisesti myynnin mahdollistamisen käsitteeseen, jolla tarkoitetaan lääkeyritysten käyttämiä strategioita, joilla varmistetaan, että niiden myyntiedustajilla on uusille markkinoille tultaessa käytettävissään tarvittavat resurssit.

Kenttäjoukkojen tehokkuus eroaa myynnin mahdollistaminen keskittymällä enemmän taktiikoihin ja tekniikoihin onnistuneiden tulosten saavuttamiseksi. Se edellyttää asiakkaiden motivaatioiden ja mieltymysten ymmärtämistä sekä sen ymmärtämistä, miten kilpailuvoimat voivat vaikuttaa menestykseen. Lisäksi kenttäjoukkojen tehokkuus sisältää usein strategioita, joilla kehitetään suhteita tietyn markkinasegmentin tai alueen sidosryhmiin. Näitä taktiikoita hyödyntämällä lääkeyritykset pystyvät paremmin tavoittamaan asiakkaansa ja lisäämään myyntiä menestyksekkäästi.

Five Best Practices for Field Force Effectiveness

Assess & Improve Sales Processes

Companies must continually assess and improve their sales processes to ensure they are current with current trends and technologies. This includes assessing customer needs, developing strategies for overcoming competitors’ positions, and effectively utilizing resources.

Develop a Field Force Culture

The culture of the field force should encourage collaboration, innovation, and positive attitudes toward customers. By creating an environment where employees feel supported and appreciated, companies can increase employee engagement, enhancing productivity within the field force team.

Invest in Training & Technology

Pharmaceutical companies must invest in training programs and technology solutions to ensure field force members have the knowledge and tools to perform their job effectively. This may include investing in sales automation, customer relationship management, or performance metrics solutions.

Your field force program must be thoughtfully organized to align with your business goals for maximum value.  Companies that “throw a program together” often negatively impact performance, morale, and business outcomes.

Companies with small sales teams may value our outsourced enablement service to create a solid foundation for the future of their field force effectiveness programs.

Focus on Performance Metrics

Companies should focus on performance metrics when measuring the success of their field force effectiveness efforts. These could include the number of sales made, customer satisfaction scores, revenue generated per team member, or any other metric relevant to the company’s goals.

There are hundreds of potential business metrics to measure.  Start small, iterate, and remain agile.  Consider our definitive guide of metrics as you evaluate your programs.

Monitor & Track Results

Finally, companies should monitor and track results from their Field Force Effectiveness initiatives to assess whether they meet desired outcomes or if adjustments need to be made. Regular feedback loops between teams and stakeholders should be in place to ensure that any changes are being implemented promptly.

Lopulliset ajatukset

Toteuttamalla näitä kenttäjoukkojen tehokkuutta koskevia strategioita lääkeyritykset voivat antaa tiimeilleen paremmin koulutusta ja resursseja, joita ne tarvitsevat menestyäkseen ja pysyäkseen kilpailukykyisinä nykypäivän dynaamisilla markkinoilla. Oikein toteutettuna tämä lisää tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä, mikä johtaa lopulta yrityksen kannattavuuden paranemiseen.

Lisätietoja saat lukemalla oppaamme lääkemyynnin menestys.

Suomi