Markkinointipäällikkö (CMO) - Markkinointioppaasi

Markkinointi on strateginen erottautumiskeino yrityksille, jotka tekevät sen oikein. Markkinointijohtajan (Chief Marketing Officer, CMO) kohdalla voi todeta, että yritys on vakavissaan markkinoinnin täysimittaisen hyödyntämisen suhteen.Markkinointi on strateginen erottautumiskeino yrityksille, jotka tekevät sen oikein. Markkinointijohtajan (Chief Marketing Officer, CMO) kohdalla voi todeta, että yritys on vakavissaan markkinoinnin täysimittaisen hyödyntämisen suhteen.

Tässä artikkelissa selvitämme CMO:n roolia, CMO:n tärkeyttä yrityksessäsi ja sitä, mitä vaaditaan menestymiseen tässä haastavassa tehtävässä.

Ensimmäinen.

Mikä on CMO?

CMO vastaa yrityksen kaikkien markkinointitoimien, -aloitteiden ja -prosessien strategisesta suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tässä tehtävässä tehokas markkinointijohtaja:

 • Määrittelee, jalostaa ja kasvattaa yrityksen brändiä.
 • Luo ja hallinnoi kaiken markkinoinnin strategiaa.
 • vastaa markkinointistrategiaa tukevien taktiikoiden budjetoinnista ja toteutuksesta.
 • Palkkaa, kasvattaa ja hallinnoi kaikkia markkinointiresursseja, mukaan lukien henkilöstö, virastot ja konsultit.
 • tehdä yhteistyötä muiden johtoryhmän jäsenten kanssa varmistaakseen, että markkinoinnin ääni tulee kuulluksi ja että sitä arvostetaan.

Markkinointijohtajan tärkeys

Ostajat välittävät kokemuksestaan yrityksestä - ensimmäisestä vierailusta verkkosivustollesi, vuorovaikutuksesta sosiaalisen median syötteiden ja myyjien kanssa sekä ajasta, jonka he työskentelevät hankinnan, asiakaspalvelun ja muiden tiimien kanssa.

Markkinointijohtajasi on vastuussa johdonmukaisuudesta kaikissa kosketuspisteissä, viestien johdonmukaisuudesta brändin ulkoasuun ja tunnelmiin.

Ja monissa tapauksissa ostajat välittävät siitä, mitä yritykset, joilta he ostavat, tekevät sosiaalisesti ja ympäristön kannalta.

CMO:n rooli on muuttunut huomattavasti viime vuosina. CMO:n on otettava vastuu näistä uusista huolenaiheista, joita asiakkaat tuovat pöytään.

Markkinointipäällikön, joka pystyy hallitsemaan tätä laajaa vastuualuetta, asema ei ole koskaan ollut niin tärkeä kuin nyt.

CMO:n kriittiset taidot

Nyt kun meillä on parempi käsitys tästä roolista, tarkastellaanpa, mitä taitoja heillä on oltava.

 • Kyky määritellä, viestiä ja toteuttaa markkinointistrategioita.
 • Yritysjohtajana kyky kommunikoida ja tehdä yhteistyötä koko johtoryhmän kanssa sellaisissa rooleissa kuin toimitusjohtaja, talousjohtaja, operatiivinen johtaja, tuloista vastaava johtaja jne.
 • Brändinhallinta - globaalin markkinointivastaavan on nähtävä markkinatutkimusta, markkinointikampanjoita, markkinointiviestintää jne. pidemmälle ja ymmärrettävä, mitä brändi tuo markkinoille ja maailmalle.
 • Vahvat johtamistaidot. CMO johtaa usein suurta tiimiä, joka kattaa useita markkinointitoimintoja (ks. meidän markkinoinnin perimmäinen opas lisätietoja).
 • Taloudellinen älykkyys. Markkinointipäällikkö on vastuussa markkinointibudjetista, ja hänen on tuotettava tuloksia, ei vain käytettävä rahaa. Tietoisuus ROI:sta on ratkaisevan tärkeää. Ja
 • Tietoanalytiikan arvostus. Maailma on paljon tietoisempi datasta, ja datan hyödyntäminen kaikissa markkinointivaiheissa tulosten maksimoimiseksi on ratkaisevan tärkeää menestyksen kannalta.
 • Erinomaiset viestintätaidot.
 • Asiakkaiden haasteiden ja kipupisteiden syvä ymmärtäminen, kyky varmistaa, että kaikki mainonta, suhdetoiminta, viestinnät ja luovat elementit "puhuvat" ostajille heidän kielellään.

Miten sinusta tulee markkinointijohtaja?

CMO-virka voi olla haastava, ja sitä hoitavat usein johtajat, joilla on kokemusta erilaisista johtotehtävistä.

On kuitenkin olemassa muutamia keskeisiä asioita, joita voit tehdä valmistautuaksesi markkinointijohtajan tehtävään:

Hanki kokemusta markkinoinnin kaikista osa-alueista

Työskentele koko urasi ajan markkinointiosaston eri tehtävissä, kuten:

 • Sisältömarkkinointi
 • Markkinatutkimuksen tekeminen
 • Markkinointiviestintä
 • Kokemuksen hankkiminen sosiaalisen median alustoista
 • Liidien tuottamisen tukeminen ABM:n ja sähköpostimarkkinoinnin avulla

Kaikkia näitä markkinointitiimin tehtäviä ei tarvitse hoitaa, mutta kokemuksen hankkiminen joistakin niistä auttaa sinua markkinointijohtajana.

Jos pystyt toteuttamaan markkinointikampanjoita näissä eri toiminnoissa, ymmärrät, miten markkinointiponnistelut voivat vaikuttaa tulokseen.

Tietojen ymmärtäminen

CMO:na sinun on ymmärrettävä ja hyödynnettävä data-analytiikkaa markkinointistrategioiden parantamiseksi.

Tietoanalytiikasta voi hankkia kokemusta esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Aiheeseen liittyvien artikkeleiden tai kirjojen lukeminen
 • Tietoanalytiikan verkkokurssit
 • Työskentely sellaisten markkinointiohjelmistojen kanssa, jotka sisältävät data-analytiikkaominaisuuksia, kuten Google Analytics, Marketo tai HubSpot.

Johtamiskokemuksen kartuttaminen

Markkinointijohtaja johtaa tiimiä.

Pienessä yrityksessä heillä saattaa olla vain muutama henkilö, jotka raportoivat suoraan heille, kun taas suuremmassa tiimissä he johtavat useita tiimejä.

Hanki mahdollisimman paljon johtajakokemusta urasi aikana; tulet tarvitsemaan sitä.

Huom: Menestyksesi avaintekijä on kykysi tehdä yhteistyötä yrityksen muiden johtajien kanssa myynnissä, tuotekehityksessä ja muissa toiminnoissa. Ylös, alas ja poikki suuntautuva johtaminen on uskomattoman tärkeää.

Lisätä ymmärrystäsi kohdemarkkinoista, joilla haluat työskennellä.

Markkinointipäällikön tehtävä edellyttää markkinoiden perusteellista tuntemusta.

Kun etenet urallasi, ota vastaan tehtäviä, joiden avulla voit lisätä tietämystäsi markkinoista. Haluat lopulta työskennellä markkinointijohtajana.

Joitakin tapoja tehdä tämä ovat:

 • Markkinatutkimuksen tekeminen
 • Työskentely markkinointitehtävissä yrityksissä, jotka kohdistuvat sinua kiinnostaville markkinoille.
 • Markkinoiden tutkiminen, mukaan lukien ammattijulkaisujen ja muun materiaalin lukeminen.

Lisäämällä ymmärrystäsi markkinoista haluat johtaa markkinointiponnisteluja, ja lopulta saat itsellesi paremmat edellytykset menestyä markkinointijohtajana.

Pysy ajan tasalla uusimmista markkinointitrendeistä ja -teknologioista.

Menestyäksesi CMO:na sinun on oltava tietoinen uusimmista markkinointitrendeistä ja -teknologioista.

Joitakin tapoja pysyä ajan tasalla ovat:

 • Markkinointijulkaisujen lukeminen
 • Osallistuminen markkinointitapahtumiin
 • Seuraa markkinoinnin asiantuntijoita sosiaalisessa mediassa

CMO:lla on käytössään uusia strategioita ja enemmän teknologiaa kuin koskaan aiemmin. Markkinointijohtajien on ymmärrettävä perusteellisesti, mitä on saatavilla, ja valittava sitten yrityksensä tarpeisiin sopiva tekniikka.

Opi brändiuskollisuudesta ja brändistrategiasta

Selkeän brändistrategian määrittely: Ensimmäinen askel menestyksekkääksi markkinointijohtajaksi on selkeän brändistrategian määrittely.

Strategiat kannattaa jakaa kolmeen keskeiseen osa-alueeseen:

 • Mitä haluat brändisi edustavan?
 • Miten haluat edustaa sitä yrityksesi sisällä ja ulkopuolella?
 • Miten haluat esittää sen kuluttajille?

Lopulliset ajatukset

Markkinointijohtajan rooli on muuttumassa, koska kuluttajat ovat nyt entistä tietoisempia brändien vaikutuksesta ja pitävät sen vuoksi brändejä entistä vastuullisempina niiden tarjoamista palveluista ja kokemuksista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.