Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή (CFO)

Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή (CFO)Ο Οικονομικός Διευθυντής (CFO) έχει την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών της υποθέσεων.

Ο σημερινός οικονομικός διευθυντής αναμένεται να είναι στρατηγικός συνεργάτης του διευθύνοντος συμβούλου, παρέχοντας συμβουλές για μια σειρά θεμάτων από τον οικονομικό προγραμματισμό έως την επέκταση της επιχείρησης.

Οι δεξιότητες που απαιτούνται για τη θέση αυτή περιλαμβάνουν ισχυρές ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.


Θα εξειδικεύσουμε αυτό το άρθρο με περισσότερες λεπτομέρειες καθώς θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε την κάλυψή μας για τις ομάδες go-to-market.

Τίτλος

Ευαισθησία cookie