Ο δείκτης ωριμότητας Enablement για την υποβολή εκθέσεων

Process for The State of Sales Enablement Content Insights ReportThe Trust Enablement team has recently launched its LEARN Enablement Πλαίσιο, and the Enablement Maturity Index (EMI), a core component of the framework, is used in our analysis of software solutions.

For each level of EMI below, the supported use cases have been included.

Επίπεδο 0: Απουσία

Cannot determine what content has been used.

Επίπεδο 1: Περιορισμένο

Can determine what content has been used but no method to easily determine to who, for what opportunity or scenario.

May be able to identify what content is never being used in deals or may simply have to know the full set and remove what’s been used.

Επίπεδο 2: Βασικό

Can tie content usage to a specific account/deal/stage but no insights on impact.

Can easily identify what content is never being used in deals.

Επίπεδο 3: Ενημερωτικό

Μπορεί να συνδέσει τη χρήση περιεχομένου με συγκεκριμένο λογαριασμό/συμφωνία/στάδιο και να παρέχει απόδοση εσόδων στη χρήση του.

Μπορεί να είναι σε θέση να μετρήσει τον αντίκτυπο του περιεχομένου σε:

 • Ταχύτητα σταδίου συναλλαγής
 • Έξοδος σταδίου συμφωνίας %
 • Συνολική ταχύτητα συναλλαγών
 • Ποσοστό νίκης

Μπορεί να εντοπίσει ποιο περιεχόμενο δεν χρησιμοποιείται ποτέ σε συμφωνίες.

Επίπεδο 4: Διεισδυτική

Μπορεί να συνδέσει τη χρήση περιεχομένου με συγκεκριμένο λογαριασμό/συμφωνία/στάδιο και να παρέχει απόδοση εσόδων στη χρήση του και να είναι σε θέση να προσδιορίσει τον αντίκτυπο σε:

 • Ταχύτητα σταδίου συναλλαγής
 • Έξοδος σταδίου συμφωνίας %
 • Συνολική ταχύτητα συναλλαγών
 • Ποσοστό νίκης

Αναλυτικά:

 • Με Persona/Job Title
 • Ανά βιομηχανία

Μπορεί να εντοπίσει ποιο περιεχόμενο δεν χρησιμοποιείται ποτέ σε συμφωνίες.

Επίπεδο 5: Μετασχηματιστικό

Μπορεί να συνδέσει τη χρήση περιεχομένου με συγκεκριμένο λογαριασμό/συμφωνία/στάδιο και να παρέχει απόδοση εσόδων στη χρήση του και να είναι σε θέση να προσδιορίσει τον αντίκτυπο σε:

 • Ταχύτητα σταδίου συναλλαγής
 • Έξοδος σταδίου συμφωνίας %
 • Συνολική ταχύτητα συναλλαγών
 • Ποσοστό νίκης

Αναλυτικά:

 • Με Persona/Job Title
 • Ανά βιομηχανία

Μπορεί να εντοπίσει ποιο περιεχόμενο δεν χρησιμοποιείται ποτέ σε συμφωνίες.

Can automatically identify all content gaps against the manually created buyer and customer journeys.

At the beginning of opportunity, and as the opportunity flows along, can orchestrate recommendations of who in the buying team to share content with, and all of this based upon all existing deals in the CRM, what has worked with similar roles, people who are typically involved, and so on.

Can automatically identify all content gaps against AI-mapped buyer and customer journeys and prioritize content recommendations to develop based upon potential ROI.

No reports to run, just insights on what is working, what isn’t, how to correct challenges.