Πρότυπο RFI Sales Enablement

Αυτό το πρότυπο ενός Sales Enablement Το RFI έχει παραχωρηθεί γενναιόδωρα από Έργα BPM, με γραπτή άδεια από τον Ιδρυτή του, Robin Griffiths. Μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο εδώ, ή να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε η έκδοση του εγγράφου Google για την εξυπηρέτησή σας.

Σημειώστε ότι η ομάδα εδώ στο Coffee, Collaboration και Enablement θα επεκτείνει αυτό το πρότυπο RFI Sales Enablement με την πάροδο του χρόνου με βάση τα σχόλια της κοινότητας, αλλά δεν θα προσαρμόσει ΠΟΤΕ το αρχικό έγγραφο για να ευνοήσει έναν προμηθευτή έναντι ενός άλλου. -Ο συνεργάτης.

Η αναζήτηση λύσεων Sales Enablement αποτελεί πρόκληση, ιδίως δεδομένου του ποικίλου επιπέδου κατανόησης του Enablement και του τρόπου με τον οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων και πολλά άλλα. Το παρόν έγγραφο θα σας παρέχει ένα σταθερό σημείο εκκίνησης όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσετε τη διαδικασία RFI.

Όπως πάντα, αν βλέπετε τομείς που μπορούμε να βελτιώσουμε με οποιονδήποτε τρόπο που θα οδηγήσει σε πραγματική αξία για τις επιχειρήσεις και βελτίωση της ποιότητας των τεχνικών προτάσεων για τους προμηθευτές, παρακαλούμε ενημερώστε μας.

[λογότυπο εταιρείας]

Ιστορικό αναθεώρησης

Όνομα Ημερομηνία Έκδοση Περίληψη των αλλαγών

Ανασκόπηση Ιστορίας

Όνομα κριτή Επανεξέταση έκδοσης εγγράφου Ημερομηνία Αποστολή για επανεξέταση Ημερομηνία υποβολής αναθεώρησης Εγκρίθηκε/απορρίφθηκε (με αιτιολόγηση)

ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

Σχετικά με αυτό το έγγραφο............................................................................................................................... 4

Κεφάλαιο 1 Πληροφορίες για την εταιρεία.......................................................................................................... 5

1.1 Οικονομικά και επιχειρηματικές δραστηριότητες...................................................................................................... 5

1.2 Διαπιστευτήρια και επαφές.................................................................................................................... 6

Κεφάλαιο 2 Λειτουργικές δυνατότητες....................................................................................................... 7

2.1 Μάθηση σχετικά με τους πελάτες και τα προϊόντα/προτάσεις...................................................................... 7

2.2 Εύρεση και εντοπισμός υλικών υποστήριξης πωλήσεων................................................................................... 8

2.3 Προετοιμασία και εκτέλεση κλήσεων και συναντήσεων................................................................................... 10

2.4 Δημιουργία παρουσιάσεων και άλλων εγγράφων............................................................................. 12

2.5 Κοινή χρήση υλικού με τους πελάτες.................................................................................................... 13

Κεφάλαιο 3 Τεχνικές λειτουργίες και ασφάλεια............................................................................... 15

3.1 Τεχνικές λειτουργίες........................................................................................................................ 15

3.2 Ασφάλεια.............................................................................................................................................. 16

3.3 Διαχείριση λογαριασμών και υποστήριξη.................................................................................................. 17

Κεφάλαιο 4 Ενδεικτική τιμολόγηση και κόστος........................................................................................... 19

4.1 Υπηρεσία Cloud.................................................................................................................................... 19

4.2 Onboarding και Training................................................................................................................... 19

Σχετικά με το παρόν έγγραφο

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος εγγράφου Sales Enablement RFI είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες από τους προμηθευτές στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής ενός σύντομου καταλόγου για τις τεχνολογικές πλατφόρμες που θα πρέπει να αξιολογήσετε.

Πνευματικά δικαιώματα και διανομή

Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αναπτύχθηκαν αρχικά από την BPM Works Limited. Η BPM Works έχει παραχωρήσει την άδεια στον ιστότοπο Coffee, Collaboration και Enablement να μοιράζεται και να ενημερώνει το πρότυπο Sales Enablement RFI για την κοινότητα Enablement και έχει παραχωρήσει την άδεια σε οποιονδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτό το πρότυπο από το Coffee, Collaboration και Enablement να χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο είτε ως έχει είτε με τροποποιημένο τρόπο για τη χρήση του κατά τη λήψη αποφάσεων αγοράς.

Τέλος, αυτό το περιεχόμενο δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα από οποιοδήποτε άλλο άτομο, κοινότητα ή επιχείρηση χωρίς την έγγραφη άδεια της BPM Works.

Τμήμα 1 Πληροφορίες για την εταιρεία

Σε αυτό το τμήμα του RFI Sales Enablement, θέλουμε να μάθουμε για την εταιρεία σας, καθώς προσπαθούμε να εντοπίσουμε τον ιδανικό υποψήφιο που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους.

1.1 Οικονομικά και επιχειρηματικές δραστηριότητες

  Ερώτηση Απάντηση προμηθευτή
ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ

1.1.1.         1.1

Είναι η εταιρεία σας δημόσια ή ιδιωτική;

1.1.2.         1.2

Αν είναι δημόσια σε ποιο χρηματιστήριο;

1.1.3.         1.3

Παρακαλείστε να αναφέρετε τα έσοδα της εταιρείας (σε δολάρια ΗΠΑ).

1.1.4.         1.4

Πώς χρηματοδοτείται η εταιρεία σας (π.χ. επιχειρηματικό κεφάλαιο Β Σειρά 50 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, παρακρατηθέντα κέρδη);
Παρακαλείστε να προσκομίσετε αντίγραφο των πιο πρόσφατων ελεγμένων 12μηνων λογαριασμών σας, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων και του ισολογισμού.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

1.1.5.         1.5

Δώστε τις τοποθεσίες των γραφείων σας σε όλο τον κόσμο.

1.1.6.         1.6

Πόσα μέλη του προσωπικού διαθέτετε σε κάθε τοποθεσία;

1.2 Διαπιστευτήρια και επαφές

  Ερώτηση Απάντηση προμηθευτή
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.2.1.         1.8

Εάν συνεργάζεστε ήδη με την [όνομα εταιρείας], παρακαλείστε να δώσετε λεπτομέρειες.

1.2.2.

Εάν προκριθείτε, θα είστε σε θέση να μας δώσετε 2 συστάσεις πελατών για να μιλήσουμε μαζί τους, σε εταιρείες όπου τουλάχιστον 100 πωλητές στον οργανισμό πωλήσεών τους χρησιμοποιούν τη λύση σας;
ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

1.2.3.         1.9

Παρακαλείστε να δώσετε το όνομα του ατόμου που θα είναι επικεφαλής της προσφοράς σας για την εν λόγω λύση.

1.2.4.

Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας; (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο γραφείου, κινητό τηλέφωνο, τοποθεσία γραφείου).

Τμήμα 2 Λειτουργικές δυνατότητες

Σε αυτό το τμήμα του RFI Sales Enablement θέλουμε να μάθουμε για τις λειτουργικές δυνατότητες της λύσης σας. Οι λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζονται από τη νέα λύση Sales Enablement εξετάζονται υπό τους ακόλουθους τίτλους:

  1. Μάθηση για τους πελάτες και τα προϊόντα/προτάσεις
  2. Εύρεση και παρακολούθηση υλικά υποστήριξης πωλήσεων
  3. Προετοιμασία και Εκτέλεση τηλεφωνήματα και συνεδριάσεις
  4. Δημιουργία παρουσιάσεις και αποσπάσματα
  5. Κοινή χρήση υλικά με πελάτες

Περιμένουμε από εσάς να δώσετε τις απαντήσεις σας στο RFP με τη μέγιστη δυνατή ειλικρίνεια. Η έλλειψη ικανοτήτων σε έναν συγκεκριμένο τομέα δεν θα έχει απαραίτητα ως αποτέλεσμα να μην επιλεγεί η εταιρεία σας.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός ότι παρέχει λειτουργικότητα που στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι δεν είναι ακριβής πληροφορία ή ότι βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη (και δεν το γνωστοποιείτε), θα οδηγήσει σε αυτόματο αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

2.1 Μάθηση σχετικά με τους πελάτες και τα προϊόντα/προτάσεις

  Λειτουργική απαίτηση Ερώτηση Απάντηση του προμηθευτή
ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΜΆΘΗΣΗΣ (LMS) / ΠΎΛΗ ΓΝΏΣΗΣ  

2.1.1.         2.1

LMS / Πύλη για τη διατήρηση της γνώσης1 για τους πελάτες και την αξιακή πρόταση της εταιρείας και την παρουσιάζουν σε μια σειρά από ιστοσελίδες, που φιλοξενούνται στο cloud Πώς τα δημιουργείτε αυτά για τους πελάτες; (π.χ. διαμόρφωση με τη χρήση παρεχόμενων εργαλείων, κατασκευή από το μηδέν με χρήση HTML5) Ποιες είναι οι βασικές διαδικασίες που χρησιμοποιείτε;  

2.1.2.         2.2

Πώς θα βρείτε τους πόρους αυτής της εργασίας; (π.χ. εσωτερικοί πόροι, συνεργαζόμενες εταιρείες).  

2.1.3.

Σε ποιο βαθμό ο πελάτης μπορεί να κάνει αλλαγές και ενημερώσεις στο LMS / Knowledge Portal και πώς το κάνει αυτό;  

2.1.4.         2.3

Οι χρήστες πλοηγούνται στο περιεχόμενο μέσω μενού και μιας λογικής δομής σελίδων. Έχετε κάποιο παράδειγμα ενός LMS / Knowledge Portal που έχετε κατασκευάσει για έναν πελάτη και μπορείτε να μας δείξετε;

2.1.5.         1.4

Οι σελίδες έχουν συνδέσμους προς έγγραφα που φιλοξενούνται είτε στο σύστημα είτε αλλού κανένας

2.1.6.         1.5

Εξελιγμένη λειτουργία αναζήτησης για την εύρεση σελίδων LMS / Portal με σχετικό περιεχόμενο Ποια τεχνολογία αναζήτησης χτίζετε σε LMS / Πύλες Γνώσης?

2.1.7.         1.5

Περιεχόμενο που τηρείται σε μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται επίσης από το Playbook σελίδες Είναι το περιεχόμενο κειμένου στις σελίδες του LMS / Πύλης γνώσης σας που διατηρείται σε μια βάση δεδομένων (σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) ή απλά κωδικοποιημένο σε HTML στη σελίδα?

2.1.8.         1.5

Υποστήριξη ιαπωνικών, κινεζικών, κορεατικών, ρωσικών κ.λπ. συνόλων χαρακτήρων για την παρουσίαση του περιεχομένου στη σελίδα Μπορείτε να δείξετε ένα παράδειγμα των σελίδων της πύλης LMS / Knowledge Portal που έχετε κατασκευάσει που εμφανίζουν ιαπωνικούς, κορεατικούς και κινεζικούς χαρακτήρες;  

2.1.9.

Έλεγχος δικαιωμάτων πρόσβασης Δώστε μια σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η λύση σας μπορεί να διαμορφωθεί για τον έλεγχο των δικαιωμάτων πρόσβασης στο LMS / Knowledge Portal.  
 
ΟΜΆΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ  

2.1.10.      1.5

Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας ομάδων ενδιαφέροντος στο διαδίκτυο, όπου υπάρχουν πληροφορίες2 και οι τελευταίες σκέψεις για τις πωλήσεις μπορούν να μοιραστούν Είναι εύκολο για τους επικεφαλής των πωλήσεων ή του μάρκετινγκ να δημιουργήσουν ένα από αυτά και να προσκαλέσουν εσωτερικούς ανθρώπους να συμμετάσχουν;  


1
Τύποι περιεχομένου: πληροφορίες για κλάδους, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προσωπικότητες κ.λπ., πληροφορίες για τυπικές προκλήσεις ανά κλάδο και προσωπικότητα, πληροφορίες για προϊόντα, πώς οι λύσεις της εταιρείας συνδέονται με τις προκλήσεις των πελατών, ανάλυση και διαφοροποίηση των ανταγωνιστών.

2 Συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των επίκαιρων εξελίξεων στον κλάδο που μπορούν να οδηγήσουν τις συζητήσεις για τις πωλήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές ή χώρες.

2.2 Εύρεση και εντοπισμός υλικών υποστήριξης πωλήσεων

  Λειτουργική απαίτηση Ερώτηση Απάντηση του προμηθευτή
ΑΠΟΘΕΤΉΡΙΟ ΕΓΓΡΆΦΩΝ  

2.2.1.         1.5

Χώρος για τη φιλοξενία υλικού υποστήριξης πωλήσεων1 στο σύννεφο Παρέχετε το δικό σας αποθετήριο εγγράφων ή περιεχομένου στο σύννεφο ή βασίζεστε σε 3rd λύση του κόμματος;  

2.2.2.         1.5

Εξελιγμένη λειτουργία αναζήτησης για την εύρεση υλικού με σχετικό περιεχόμενο Ποια τεχνολογία αναζήτησης είναι ενσωματωμένη στο αποθετήριο εγγράφων που παρέχετε;  

2.2.3.

Οργάνωση του υλικού με βάση τον κλάδο, την περσόνα και το στάδιο πώλησης, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στο σχετικό περιεχόμενο. Έχετε κάποιο παράδειγμα αποθετηρίου εγγράφων που έχετε δημιουργήσει για έναν πελάτη και μπορείτε να μας δείξετε;  

2.2.4.

Πρόσβαση στο αποθετήριο εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας αναζήτησης εντός του UI του Salesforce Από ποιες οθόνες/καρτέλες του Salesforce μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στο αποθετήριο εγγράφων σας;  

2.2.5.

Μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στη λειτουργία αναζήτησης εγγράφων μέσα από τις οθόνες του Salesforce;  

2.2.6.

Συναφείς παρουσιάσεις συνιστώμενου υλικού εντός του Salesforce, π.χ. τα υλικά που εμφανίζονται εξαρτώνται από τον κλάδο, την προσωπικότητα και το στάδιο πωλήσεων που σχετίζεται με την ευκαιρία που προβάλλεται επί του παρόντος στο Salesforce. Έχετε κάποιο παράδειγμα της πλαισιωμένης παρουσίασης των υλικών στο Salesforce που μπορείτε να μας δείξετε;  

2.2.7.

Έλεγχος δικαιωμάτων πρόσβασης Δώστε μια σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η λύση σας μπορεί να διαμορφωθεί για τον έλεγχο των δικαιωμάτων πρόσβασης στο αποθετήριο εγγράφων.  

2.2.8.

Έλεγχος εκδόσεων και έλεγχος της ζωής των εγγράφων Δώστε μια σύντομη περιγραφή του ελέγχου εκδόσεων που παρέχει η λύση σας  

2.2.9.

Χώρος αποθήκευσης στο cloud Υπάρχουν όρια στον συνολικό αποθηκευτικό χώρο που διατίθεται στο cloud σας για τα έγγραφά μας;  

2.2.10.

Υποστήριξη για μεγάλα αρχεία Υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος των επιμέρους αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν στο cloud σας;  

2.2.11.

Υποστήριξη για video streaming Υποστηρίζει η πλατφόρμα τη ζωντανή μετάδοση περιεχομένου βίντεο;  

2.2.12.

Δυνατότητα επιλογής αναζήτησης σε άλλα αποθετήρια εγγράφων Ποια 3rd λύσεις διαχείρισης εγγράφων των μερών έχετε σήμερα ενσωματώσεις με πλήρως ενσωματωμένη αναζήτηση;  
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΩΛΉΣΕΙΣ  

2.2.13.

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση εγγράφων και άλλου υλικού υποστήριξης πωλήσεων από τα μέλη της ομάδας πωλήσεων Δώστε μια σύντομη περιγραφή της λειτουργικότητας που παρέχετε και των αντίστοιχων βέλτιστων πρακτικών για τη μεγιστοποίηση της επιχειρηματικής επιτυχίας.  

2.2.14.

Χαρακτηριστικό αξιολόγησης Μπορούν οι πωλητές να υποβάλουν βαθμολογία για ένα στοιχείο;  

2.2.15.

Δυνατότητα των χρηστών να δημοσιεύουν σχόλια Πώς οι πωλητές παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με το υλικό;  

1 Συμπεριλαμβανομένων: λευκά χαρτιά, παράπλευρα προϊόντα, τυποποιημένα καταστρώματα παρουσιάσεων, παραδείγματα διαγραμμάτων/ινφογραφικών Big Picture, μελέτες περίπτωσης, βίντεο, οδηγοί ανταγωνιστικών knock-out, εργαλείο προετοιμασίας επίδειξης.

2.3 Προετοιμασία και εκτέλεση κλήσεων και συναντήσεων

  Λειτουργική απαίτηση Ερώτηση Απάντηση του προμηθευτή
PLAYBOOK  

2.3.1.

Εγχειρίδια παιχνιδιού που παρουσιάζουν έναν δομημένο οδηγό1 για το πώς να πουλήσετε μια συγκεκριμένη πρόταση Πώς τα δημιουργείτε αυτά για τους πελάτες; (π.χ. κατασκευασμένο από το μηδέν με χρήση HTML5; διαθέσιμα τυποποιημένα πρότυπα σχεδιασμού)  

2.3.2.

Πώς θα βρείτε τους πόρους αυτής της εργασίας; (π.χ. εσωτερικοί πόροι, συνεργαζόμενες εταιρείες)  

2.3.3.

Σε ποιο βαθμό ο πελάτης μπορεί να κάνει αλλαγές και ενημερώσεις στα Playbooks και πώς το κάνει αυτό;  

2.3.4.

Εγχειρίδια που κατασκευάστηκαν για να ακολουθούν τη διαδικασία πωλήσεων της εταιρείας Έχετε κάποιο παράδειγμα ενός Playbook που έχετε δημιουργήσει για έναν πελάτη και μπορείτε να μας το δείξετε;  

2.3.5.

Οι σελίδες του Playbook είναι σχεδιασμένες να αλλάζουν μέγεθος και να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες για προβολή σε συσκευές μικρού μεγέθους (π.χ. ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα). Εξηγήστε πώς επιτυγχάνεται αυτό για τα βιβλία αναπαραγωγής σας.  

2.3.6.

Τα εγχειρίδια παιχνιδιού μπορούν να διανέμονται και να ενημερώνονται αυτόματα σε φορητούς υπολογιστές, tablet και έξυπνα τηλέφωνα για προβολή εκτός σύνδεσης. Καθορίστε ποιοι τύποι συσκευών υποστηρίζονται για προβολή εκτός σύνδεσης.  

2.3.7.

Οι σελίδες διαθέτουν συνδέσμους προς έγγραφα που φιλοξενούνται είτε στο σύστημα είτε αλλού και προς σχετικές σελίδες στο LMS / Knowledge Portal Διανέμονται και τα συνδεδεμένα έγγραφα και ενημερώνονται αυτόματα στις συσκευές για προβολή εκτός σύνδεσης;  

2.3.8.

Εξελιγμένη λειτουργία αναζήτησης για την εύρεση σελίδων με σχετικό περιεχόμενο Ποια τεχνολογία αναζήτησης είναι ενσωματωμένη στα Playbooks που παρέχετε;  

2.3.9.

Περιεχόμενο που τηρείται σε μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται επίσης από το LMS / Πύλη γνώσεων σελίδες Το περιεχόμενο κειμένου στις σελίδες του Playbook διατηρείται σε μια βάση δεδομένων (σύστημα διαχείρισης περιεχομένου) ή είναι απλώς κωδικοποιημένο σε HTML στη σελίδα;  

2.3.10.

Έλεγχος δικαιωμάτων πρόσβασης Δώστε μια σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η λύση σας μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα πρότυπα διαχείρισης πρόσβασης στην επιχείρησή μας.  

2.3.11.

Δυνατότητα των τοπικών ομάδων να προσθέτουν εύκολα περιφερειακό/χωρικό περιεχόμενο Περιγράψτε πώς οι τοπικές ομάδες θα μπορούν να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται περιεχόμενο σε ένα εγχειρίδιο παιχνιδιού.  

2.3.12.

Υποστήριξη ιαπωνικών, κινεζικών, κορεατικών, ρωσικών κ.λπ. χαρακτήρων για την παρουσίαση του περιεχομένου στη σελίδα Μπορείτε να δείξετε ένα παράδειγμα σελίδων του Playbook που έχετε κατασκευάσει και εμφανίζουν ιαπωνικούς, κορεατικούς ή κινεζικούς χαρακτήρες;  

1 Το είδος του περιεχομένου συνήθως περιλαμβάνει: πρότυπα email- ερωτήσεις που πρέπει να γίνονται σε διάφορα σημεία της διαδικασίας πωλήσεων- πώς να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο και τα εργαλεία της εταιρείας- παιχνίδια αριθμών- χειρισμός αντιρρήσεων- λίστα ελέγχου της διαδικασίας ανάλυσης αναγκών- λίστα ελέγχου δοκιμών- πρότυπα προτάσεων.

2.4 Δημιουργία παρουσιάσεων και άλλων εγγράφων

  Λειτουργική απαίτηση Ερώτηση Απάντηση του προμηθευτή
ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΩΝ  

2.4.1.

Εργαλεία σύνταξης παρουσιάσεων που επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν επιλογές περιεχομένου, να συμπεριλάβουν προσαρμοσμένο περιεχόμενο για να ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και στη συνέχεια να δημιουργήσουν παρουσιάσεις που θα μοιραστούν μέσω του Διαδικτύου ή χρησιμοποιώντας φορητό υπολογιστή ή συσκευή tablet. Περιγράψτε πώς ένας πωλητής θα έφτιαχνε μια παρουσίαση για μια συγκεκριμένη συνάντηση με πελάτη.  

2.4.2.

Οι παρουσιάσεις μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν από τους πωλητές για μεμονωμένες συναντήσεις. Περιγράψτε πώς ένας πωλητής μπορεί να το κάνει αυτό στη λύση σας.  

2.4.3.

Μπορεί να ασκηθεί κεντρικός έλεγχος για το ποια μέρη μιας παρουσίασης (ολόκληρη διαφάνεια ή περιεχόμενο εντός μιας διαφάνειας) μπορούν να επεξεργαστούν από τους πωλητές. Περιγράψτε πώς δημιουργείται και συντηρείται μια βιβλιοθήκη περιεχομένου στη λύση σας.  

2.4.4.

Συνεργασία για την ανάπτυξη παρουσιάσεων Περιγράψτε πώς η πλατφόρμα υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών χρηστών στο δημιουργία παρουσιάσεων και σχετικού περιεχομένου διαδικασίες.  

2.4.5.

Οι σελίδες παρουσίασης έχουν σχεδιαστεί για να αλλάζουν το μέγεθος και να προσαρμόζονται όπως απαιτείται για προβολή σε συσκευές μικρού μεγέθους (π.χ. ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα). Εξηγήστε πώς επιτυγχάνεται αυτό για τις παρουσιάσεις που κατασκευάζονται με τα εργαλεία σας.  

2.4.6.

Οι παρουσιάσεις μπορούν να διανέμονται και να ενημερώνονται αυτόματα σε φορητούς υπολογιστές, tablet και έξυπνα τηλέφωνα για προβολή εκτός σύνδεσης. Καθορίστε ποιοι τύποι συσκευών υποστηρίζονται για προβολή εκτός σύνδεσης.  
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΓΓΡΆΦΩΝ1  

2.4.7.

Εύκολες στη διαμόρφωση σελίδες δημιουργίας εγγράφων που επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν επιλογές περιεχομένου, να επεξεργάζονται το περιεχόμενο ώστε να ταιριάζει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και στη συνέχεια να δημιουργούν αυτόματα έγγραφα του Word.1 και καταστρώματα PowerPoint χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα πρότυπα Έχετε παραδείγματα σελίδων δημιουργίας εγγράφων και σχετικών προτύπων εγγράφων που έχετε διαμορφώσει για έναν πελάτη, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μας επιδείξετε αυτή τη λειτουργία;  

 

1 Τα έγγραφα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη δημιουργία απλών προσφορών, αλλά όχι σημαντικών προτάσεων, καθώς αυτό θα απαιτούσε μια εξειδικευμένη εφαρμογή δημιουργίας προτάσεων, η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος έργου.

2.5 Κοινή χρήση υλικών με τους πελάτες

  Λειτουργική απαίτηση Ερώτηση Απάντηση του προμηθευτή
ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΕΓΓΡΆΦΩΝ  

2.5.1.

Δυνατότητα επιλογής ενός ή περισσότερων εγγράφων και αποστολής συνδέσμων σε έναν πελάτη μέσω email για να έχει πρόσβαση στα στοιχεία (ενσωματωμένο με την παρακολούθηση - βλ. παρακάτω) Εξηγήστε πώς το κάνει αυτό ένας πωλητής χρησιμοποιώντας τη διεπαφή χρήστη της εφαρμογής σας.  

2.5.2.

Πρόσβαση στη λειτουργία κοινής χρήσης εγγράφων στο UI του Salesforce και ενσωμάτωση, ώστε να δημιουργείται αυτόματα σημείωση των στοιχείων που αποστέλλονται στο Salesforce. Εξηγήστε πώς ένας πωλητής το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας το Salesforce και ποιες οθόνες/καρτέλες χρησιμοποιούνται.  

2.5.3.

Ενσωμάτωση με τυπική εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Outlook στα Windows, Gmail) Εξηγήστε πώς το κάνει αυτό ένας πωλητής και ποιες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζονται.  

2.5.4.

Ειδοποίηση / ένδειξη όταν ένα στοιχείο ανοίγει και προβάλλεται από έναν πελάτη Λαμβάνει ο αρμόδιος πωλητής μια ένδειξη σε πραγματικό χρόνο και πώς αυτή παρέχεται;  
 
ΠΎΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ  

2.5.5.

Πύλη για την ανταλλαγή εγγράφων και άλλες αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης και πέραν αυτής Είναι εύκολο για τους πωλητές να δημιουργήσουν ένα από αυτά και να προσκαλέσουν πελάτες και εσωτερικούς υπαλλήλους να συμμετάσχουν;  

2.5.6.

Υποστήριξη διαδραστικού περιεχομένου (π.χ. αριθμομηχανές, παρουσιάσεις τύπου Prezi) Εξηγήστε πώς η λύση σας θα μπορούσε να υποστηρίξει διαδραστικό περιεχόμενο, όπως μια εφαρμογή HTML5 με μια πύλη ευκαιριών.  
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΉΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ  

2.5.7.

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με το άνοιγμα και την προβολή εγγράφων (κατά πόσο τα έχουν διαβάσει) και άλλου υλικού υποστήριξης πωλήσεων, βίντεο (κατά πόσο τα έχουν δει) και διαδραστικού περιεχομένου που μοιράζονται με τους πελάτες. Περιγράψτε ποια μέρη αυτής της λειτουργικότητας παρέχει η λύση σας.  

Τμήμα 3 Τεχνικές λειτουργίες και ασφάλεια

Αυτή η ενότητα του Sales Enablement RFI καλύπτει τις συνήθεις τεχνικές ερωτήσεις και τα θέματα τεχνικής ασφάλειας που βλέπουμε και ακούμε. Ωστόσο, οι επιχειρηματικές ανάγκες ποικίλλουν και είναι κρίσιμο να συμμετέχουν οι ειδικοί σας σε θέματα πληροφορικής και ασφάλειας για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες τους.

3.1 Τεχνικές λειτουργίες

  Λειτουργική απαίτηση Ερώτηση Απάντηση του προμηθευτή
ΦΙΛΟΞΕΝΊΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ  

3.1.1.

Τοποθεσίες Εξηγήστε πού φιλοξενείται η πλατφόρμα νέφους σας.  

3.1.2.

Εγκαταστάσεις Ποιος διαχειρίζεται τις κτηριακές και τεχνικές υπηρεσίες στις τοποθεσίες φιλοξενίας σας;  

3.1.3.

Ποιες διατάξεις υπάρχουν για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των υπηρεσιών μηχανικού (π.χ. εφεδρική παραγωγή ενέργειας, διπλή ηλεκτρική τροφοδοσία);  

3.1.4.

Υλικό και λειτουργικά συστήματα Ποιος διαχειρίζεται το υλικό και τα λειτουργικά συστήματα;  

3.1.5.

Παροχή διακομιστή Η λύση σας εκτελείται σε αποκλειστικούς διακομιστές ή σε κοινόχρηστη φάρμα διακομιστών;  

3.1.6.

Ποιο είναι το SLA με τον πάροχο φιλοξενίας σας για την αντικατάσταση ενός διακομιστή σε περίπτωση σοβαρής βλάβης υλικού ή λογισμικού;  

3.1.7.

Λειτουργείτε εφεδρικούς ή κατοπτρικούς διακομιστές για αυτόματη εναλλαγή σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης (π.χ. πυρκαγιά στο κέντρο δεδομένων);  

3.1.8.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε εφεδρικούς ή κατοπτρικούς διακομιστές για αυτόματη εναλλαγή, περιγράψτε τις διατάξεις που εφαρμόζετε για την αποκατάσταση της υπηρεσίας σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης.  
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ  

3.1.9.

Διαθεσιμότητα πλατφόρμας Ποιο ποσοστό διαθεσιμότητας1 έχετε παραδώσει κατά τα τελευταία 3 έτη;  

3.1.10.

Αναβαθμίσεις υπηρεσιών λογισμικού Ποιος είναι ο συνήθης ρυθμός συντήρησης που ακολουθείτε για την ενημέρωση της υπηρεσίας λογισμικού;  

3.1.11.

Σε ποια ώρα της ημέρας συμβαίνουν διακοπές λειτουργίας συντήρησης και συνήθως για πόσο χρονικό διάστημα η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για χρήση;  

1 Διαθεσιμότητα = Συνολικές ώρες διαθεσιμότητας για την πλατφόρμα το έτος / 8760. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η πλατφόρμα δεν είναι διαθέσιμη για χρήση λόγω προγραμματισμένης συντήρησης, οι ώρες αυτές δεν πρέπει να υπολογίζονται ως χρόνος διαθεσιμότητας για τους σκοπούς του παρόντος RFI Sales Enablement.

3.2 Ασφάλεια

  Λειτουργική απαίτηση Ερώτηση Απάντηση του προμηθευτή

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ  

3.2.1.

Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης Ποιος έλεγχος μπορεί να ασκηθεί στους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν οι χρήστες και πόσο συχνά πρέπει να τους αλλάζουν;  

3.2.2.

Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων Το προσφέρετε αυτό και αν ναι, ποιες επιλογές προσφέρετε για τη συσκευή;  

3.2.3.

Ενιαία σύνδεση Μπορεί η πρόσβαση να συνδεθεί με το σύστημα ελέγχου ταυτότητας του πελάτη;  

3.2.4.

Πρόληψη εισβολής Περιγράψτε τα μέτρα που εφαρμόζετε για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους από εξωτερικούς χάκερ.  

3.2.5.

Περιγράψτε τα μέτρα που εφαρμόζετε για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα που τηρούνται στους διακομιστές σας από το προσωπικό του οργανισμού σας ή του οργανισμού της εταιρείας φιλοξενίας σας.  

3.3 Διαχείριση και υποστήριξη λογαριασμού

  Λειτουργική απαίτηση Ερώτηση Απάντηση του προμηθευτή

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ  

3.3.1.

Διάρκεια σύμβασης Περιγράψτε τις επιλογές σας για τη διάρκεια της σύμβασης και τον αντίκτυπο στην τιμολόγηση.  

3.3.2.

Συμβουλευτική επιτροπή πελατών Υπάρχει συμβουλευτικό συμβούλιο πελατών που παρέχει πληροφορίες για τον οδικό χάρτη ανάπτυξης προϊόντων;

 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ  

3.3.3.

Επιλογές πρόσβασης στην τεχνική υποστήριξη Περιγράψτε τις διάφορες επιλογές που παρέχετε στους χρήστες για πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξη (π.χ. τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φόρμα Web).  

3.3.4.

SLA γραφείου βοήθειας Περιγράψτε τους χρόνους απόκρισης για τους οποίους δεσμεύεστε για τις διάφορες μεθόδους πρόσβασης στην τεχνική υποστήριξη.  

3.3.5.

Τι ώρες κάλυψης παρέχετε για τεχνική υποστήριξη (π.χ. 24/7, εργάσιμες ώρες) και σε ποιες ζώνες ώρας;  

Ενότητα 4 Ενδεικτικές τιμές και κόστος

Αυτό το τμήμα του Sales Enablement RFI χρησιμοποιείται για να αποκαλύψει κάθε κόστος που σχετίζεται με την αγορά της λύσης Enablement.

4.1 Υπηρεσία Cloud

  Στοιχείο Τιμή ανά χρήστη ετησίως USD Ποσότητα Συνολικό ετήσιο κόστος USD

ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ  

4.1.1.

Χρήστες πωλήσεων  

4.1.2.

Χρήστες μάρκετινγκ  

4.1.3.

Χρήστες διαχειριστή  

 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ  

4.1.4.

Συνεχής τεχνική υποστήριξη για τη χρήση της πλατφόρμας από τους πωλήσεις ή/και μάρκετινγκ ομάδα  

4.1.5.

Συνεχής τεχνική υποστήριξη για τη χρήση και τη ρύθμιση της πλατφόρμας από τους διαχειριστές χρήστες  

 

4.2 Εισαγωγή και κατάρτιση

  Στοιχείο Τυπικό κόστος ανά στοιχείο/χρήστη USD Ποσότητα Συνολικό κόστος USD

ONBOARDING  

4.2.1.

Εισαγωγή και ρύθμιση του συστήματος  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

4.2.2.

Χρήστες πωλήσεων  

4.2.3.

Χρήστες μάρκετινγκ  

4.2.4.

Χρήστες διαχειριστή  

Σημείωση - Η αποστολή μας στο Coffee, Collaboration, and Enablement είναι να αναπτύξουμε ένα περιβάλλον συνεργασίας για να μαθαίνουμε και να αναπτυσσόμαστε όλοι. Εάν έχετε την ευκαιρία να βελτιώσετε αυτό το πρότυπο RFI του Sales Enablement, για να καταγράψετε καλύτερα τις επιχειρηματικές απαιτήσεις, να αναγνωρίσετε και να εργαστείτε με νέα επίπεδα ασφάλειας, κοινές υποκείμενες τεχνολογίες ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις σκέφτονται για την αγορά νέων εργαλείων, ενημερώστε μας, ώστε να το βελτιώσουμε για όλους.