Η αποστολή σας - Δημιουργία του Χάρτη Enablement

Η αποστολή σας αυτή την εβδομάδα είναι να ενημερώσετε τον χάρτη Enablement, χρησιμοποιώντας όσα συζητήσαμε σήμερα και χρησιμοποιώντας το ακόλουθο σενάριο ως οδηγό. Θα πρέπει να αποθηκεύσετε αυτόν τον χάρτη με τον πίνακα έργου monday.com που δημιουργήσατε στο προηγούμενο μάθημα.

  • Είστε μια εταιρεία B2B SaaS που επιθυμεί να αυξήσει τα έσοδά της κατά 20% σε ετήσια βάση (YoY).
  • Έχετε ομάδες πωλήσεων διασκορπισμένες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες πωλούν δύο προϊόντα, το καθένα με πρόσθετα χαρακτηριστικά/υπηρεσίες που μπορούν να πωληθούν στους πελάτες με πρόσθετο κόστος.
  • Το μάρκετινγκ δημιουργεί όλο το περιεχόμενο που σχετίζεται με τις πωλήσεις και η ομάδα διαχείρισης προϊόντων παρέχει περιεχόμενο για τις κυκλοφορίες προϊόντων.
  • Η ομάδα επιτυχίας πελατών σας είναι εκπληκτική και το ποσοστό αποχώρησης κυμαίνεται στους μέσους όρους του κλάδου ή γύρω από αυτούς.

Ηχογραφήστε ένα βίντεο Loom που να εξηγεί πώς ενημερώσατε τον χάρτη σας, συνεργαστήκατε με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, πώς τον αναπτύξατε, με ποιους θα συνεργαζόσασταν και τις σκέψεις σας σχετικά με την υπογραφή.

Σημείωση:  Χρησιμοποιήστε αυτό πρότυπο χάρτη ενεργοποίησης πωλήσεων.