Το Ταξίδι Enablement-Εβδομάδα Τρία-Χτίζοντας τον Χάρτη Enablement σας

Ομιλητής Insights - Χτίζοντας τον Χάρτη Enablement σας

hyperise

Εδώ είναι το Έκδοση PDF που χρησιμοποιήσαμε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μας συνομιλίας.

Και εδώ είναι το βίντεο της συνεδρίας.