Η εργασία σας - Μοντέλα και Πλαίσια Ωριμότητας

Αφιερώστε μερικές ώρες για να αναπτύξετε τις ερωτήσεις που θα θέτατε για να προσδιορίσετε το επίπεδο ωριμότητας της κανονικής κατάστασης της ενεργοποίησής σας.

Ηχογραφήστε ένα βίντεο Loom εξηγώντας ποιο θα χρησιμοποιούσατε και γιατί. Δημοσιεύστε το στην ιδιωτική ομάδα.