Ομιλητής Insights - Μοντέλα και Πλαίσια Ωριμότητας

Εδώ είναι το Αρχείο PDF που θα χρησιμοποιήσουμε για τη συνεδρία.

Η βιντεοσκόπηση της συνεδρίας μας μπορεί να βρεθεί εδώ.