Η εργασία σας - Διακυβέρνηση περιεχομένου

Πάρτε τον κατάλογο ελέγχου που περιλαμβάνεται σε αυτή την τάξη και δημιουργήστε τον δικό σας κατάλογο ελέγχου περιεχομένου.

Καταγράψτε ένα βίντεο Loom, εξηγώντας ποιο θα χρησιμοποιούσατε και γιατί. Δημοσιεύστε το στην ιδιωτική ομάδα.