Το ταξίδι Enablement-Εβδομάδα εννέα-μέτρηση Sales Enablement, ένα παράδειγμα του πραγματικού κόσμου

Speaker Insights - Μετρήσεις μέσω ενός παραδείγματος του πραγματικού κόσμου

Εδώ είναι το Αρχείο PDF που θα χρησιμοποιήσουμε για τη συνεδρία.

Εδώ είναι η εγγραφή βίντεο για αυτό το μάθημα.