Η αποστολή σας - Δημιουργία του συμβουλευτικού σας συμβουλίου

Χρησιμοποιήστε τον χάρτη σας, τον πίνακα εργασιών σας στο monday.com και το Loom.

Θυμηθείτε:

  • Είστε μια εταιρεία B2B SaaS που επιθυμεί να αυξήσει τα έσοδά της κατά 20% σε ετήσια βάση (YoY).
  • Έχετε ομάδες πωλήσεων διασκορπισμένες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες πωλούν δύο προϊόντα, το καθένα με πρόσθετα χαρακτηριστικά/υπηρεσίες που μπορούν να πωληθούν στους πελάτες με πρόσθετο κόστος.
  • Το μάρκετινγκ δημιουργεί όλο το περιεχόμενο που σχετίζεται με τις πωλήσεις και η ομάδα διαχείρισης προϊόντων παρέχει περιεχόμενο για τις κυκλοφορίες προϊόντων.
  • Η ομάδα επιτυχίας πελατών σας είναι εκπληκτική και το ποσοστό αποχώρησης κυμαίνεται στους μέσους όρους του κλάδου ή γύρω από αυτούς.

Δημιουργήστε ένα έγγραφο στον πίνακα του έργου σας που να εξηγεί τους κανόνες, τις ώρες συνεδριάσεων και τα μέλη του συμβουλευτικού σας συμβουλίου.

Ηχογραφήστε ένα βίντεο Loom που εξηγεί πώς καταλήξατε στο προτεινόμενο έγγραφό σας και δημοσιεύστε το στην ιδιωτική ομάδα.