Η εργασία σας - Μέτρηση Sales Enablement

Ανοίξτε το χάρτη που δημιουργήσαμε νωρίτερα στις συνεδρίες. Πώς θα πρέπει να τροποποιήσετε τις μετρήσεις επιτυχίας στο χάρτη για να αντικατοπτρίζουν αυτά που μάθατε σήμερα;

Καταγράψτε ένα βίντεο Loom που εξηγεί τις αλλαγές που κάνατε. Δημοσιεύστε το στην ιδιωτική ομάδα.