Διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης (BDM)

Ο διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης (BDM) είναι, όπως γράφουν οι φίλοι μας στην PDAgroup στο ebook τους για το ABC του Enablement:

Ο διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης ορίζεται ωςn άτομο υπεύθυνο για την αναζήτηση νέων ευκαιριών και τομέων για την επέκταση του προϊόντος/της υπηρεσίας και της επιχείρησής σας.