Trust Enablement

Improving Sales Performance with Enablement Recruiting, Consulting, Outsourcing, Coaching, and Insights on Strategies, Tactics, and Tools

Предложения за теми за срещата на върха и тренировъчния лагер на Trust Enablement

Срещата на върха на Trust Enablement - Вашата глобална серия семинари за Enablement

Сайтът Първа виртуална среща на върха на Trust Enablement се проведе от 25 до 27 октомври 2022 г. - и беше изпълнен с обучение, сътрудничество и работа в мрежа.

Вече е в ход планирането на следващата ни среща на върха, която ще се проведе на 24-26 януари 2023 г., както и на първия ни тренировъчен лагер на срещата на върха на Trust Enablement.

И двете събития ще се провеждат в световен мащаб и ще бъдат евтини и интерактивни.

Искате ли да се включите?

Ако имате идея за Q1, Среща на върха 2023 или предстоящ тренировъчен лагер, попълнете този формуляр и ние ще ви включим.

Вие сте бъдещето на Enablement!

Български