Значките на продавачите

Какво означават те?

Значките на доставчиците отразяват нивото на участие, което доставчикът е избрал да има в доклада. Доставчиците могат да изберат да участват по следните начини.

  • Няма участие. Доставчиците, които изберат да не участват, все пак ще бъдат посочени като несертифицирани и за тяхното решение ще бъдат включени отзиви от клиенти.

Trust Enablement Сертифициран - Несертифициран

  • Доставчиците могат да споделят видеоклип, в който изпълняват случаите на употреба, или да представят на Trust Enablement случая на употреба на среща на живо. Тези доставчици ще получат значка "Сертифициран, но непроверен".

Trust Enablement Сертифициран - Не е проверен

  • Доставчиците могат да предоставят на Trust Enablement демо сметка. Ние ще валидираме възможностите спрямо EMI и тези доставчици ще получат значка за сертифициран Trust Enablement.

Сертифициран Trust Enablement