Ролята на главния финансов директор (CFO)

Ролята на главния финансов директор (CFO)Главният финансов директор (CFO) носи основната отговорност за управлението на финансовите въпроси.

От днешния финансов директор се очаква да бъде стратегически партньор на главния изпълнителен директор, като предоставя съвети по редица теми - от финансово планиране до разширяване на бизнеса.

Уменията, които се изискват за тази позиция, включват силни аналитични способности и способност за решаване на проблеми, както и отлични комуникационни умения.


Ще допълним тази статия с много повече подробности, тъй като продължаваме да разширяваме обхвата на екипите за маркетинг.

Заглавие

Чувствителност на бисквитките