Ролята на главния директор по въпросите на клиентите (CCO)

Ролята на главния директор по въпросите на клиентите (CCO)Клиентът винаги е бил цар, но в дигиталната ера неговата роля става още по-важна. Някои предприятия се обърнаха към главния директор по въпросите на клиентите (Chief Customer Officer - CCO), за да им помогне да управляват тези взаимоотношения.

Какво прави главният директор по въпросите на клиентите?

Главният директор по въпросите на клиентите отговаря за всички аспекти на взаимоотношенията с клиентите, включително:

  • Осигуряване на страхотно изживяване за клиентите във всяка точка на контакт
  • Осигуряване на добре структуриран процес на включване, приемане и подновяване за всеки клиент
  • Превръщане на клиентите в застъпници и защитници на техните продукти и услуги

Главният директор по въпросите на клиентите е подчинен на главния изпълнителен директор.

Кой докладва на главния оперативен директор?

Накратко, всичко зависи от това.

В някои организации Главен директор по приходите или съществува длъжност "Главен директор по въпросите на клиентите", а екипите, които работят с клиенти и генерират приходи, се отчитат на която и да е от използваните длъжности.


С течение на времето ще предоставим повече информация за тази роля.

Заглавие

Чувствителност на бисквитките