9 съвета за печеливша динамика на екипа за излизане на пазара (април 2022 г.)

Успешните екипи, работещи в сферата на маркетинга, създават положителна екипна динамика, фокусирайки се върху поставянето на постижими, но предизвикателни цели, като същевременно развиват среда, базирана на обучение, която постига личностно, екипно и организационно израстване.Успешните екипи, работещи в сферата на маркетинга, създават положителна екипна динамика, фокусирайки се върху поставянето на постижими, но предизвикателни цели, като същевременно развиват среда, базирана на обучение, която постига личностно, екипно и организационно израстване.

В резултат на това се създава дълготрайна, печеливша култура, която развива ефекта на маховика, докато наемате, обучавате и повишавате бъдещите поколения служители.

В тази статия ще обсъдим какво да избягваме и какво да правим, за да създадем печеливша организация по приходите с акцент върху динамиката на екипа и цялостната култура.

Какво представлява организационната култура?

Организационната култура е просто съкратен начин за изразяване на убежденията на екипа, стандартните начини на съвместна работа, стиловете на комуникация и т.н.

Ако разглеждаме цялата организация като един човек, бихме могли да наречем културата личността на този човек.

Какво разбираме под изграждане на ефективна екипна динамика?

Екипната динамика са взаимоотношенията между хората в екипа, които водят до ефективно общуване и сътрудничество.

Взаимодействието на всички индивидуални взаимодействия в екипа създава културата.

Затова, преди да се впуснем в създаването на положителна екипна динамика и култура, нека отговорим на един по-основен въпрос.

Какви са примерите за ефективна екипна динамика?

Положителната динамика на екипа по продажби се характеризира със следните характеристики:

  • Съпричастност и уважение
  • Доверие в мотивацията на всеки човек
  • Фокусиране върху постигането на бизнес целите
  • Подкрепа за индивидуалното израстване на всеки човек
  • Открита комуникация
  • Дебат с уважение
Какво се случва с културата на екипа, когато тази екипна динамика е налице?

Екип, фокусиран върху постигането на бизнес резултати, като същевременно:

  • Постъпвайте етично и законно, без да се поддавате на манталитета на победата на всяка цена, който унищожава бизнеса.
  • Подкрепа на нуждите на другите за личностно израстване.
  • зачитане на положителното психично здраве на всеки човек.

Докато обсъждахме "кои са примерите за ефективна екипна динамика" и положителните резултати от тази динамика, не успяхме да се спрем на съветите за създаване на такова поведение.

Нека ги разгледаме по-нататък.

Най-добри практики за развиване на отлична динамика на екипа по продажби

Какви са примерите за ефективна екипна динамика и, което е по-важно, как да я създадем?

Накратко, отличната динамика на екипа по продажбите води до екип, който подкрепя един друг и своите клиенти, за да получи възможно най-добрите решения на техните проблеми.

Как да изградим тази среда?

Разкриване на информация: Подкрепяме се от читателите. Ако кликнете върху връзка и направите покупка на продукти, към които има връзка по-долу, ние можем да получим малка комисиона без допълнителни разходи за вас.  Научете повече.

#1 Фокусиране върху развитието на среда за непрекъснато обучение

Инвестирайте в екипи и отделни хора, за да развиете уменията, които са им необходими за работата, и уменията, които са им необходими за кариерата.

Балансирайте това обучение с обучението на мениджърите как да обучават ефективно своите екипи. Ще създадете творческа среда за решаване на проблеми, насочена към намиране на решения дори на най-предизвикателните проблеми.

Използвайте техниката на заобикалящия ученик, за да сте сигурни, че ученето не е изхвърлено в канализацията.

Обучението по продажби може да бъде важна инвестиция или загуба на време. Техниката на заобикалящия обучаем е ключът към успеха на вашия екип.

#2 Създаване на възможности за хората да бъдат цялостно себе си

Доколкото всеки човек се чувства комфортно, намерете упражнения за сплотяване на екипа, където хората могат да бъдат себе си. Това ще доведе до по-добро разбиране на индивидуалните нужди и личните ценности, създавайки по-стабилни и ефективни екипи.

#3 Ефективна комуникация, редовно

лого на monday.comЛипсата на доверие разрушава взаимоотношенията и екипите.

Един от най-добрите начини за намаляване на риска от лоша екипна динамика, която води до недоверие, е честата комуникация. Използвайте я; това е добра идея.

Една от технологиите, които можете да разгледате, е monday.com.

#4 Поставяне на цели и управление на времето

Използвайте методология като OKRs който укрепва бизнес целите, като същевременно позволява на хората и екипите да поемат отговорност за постигането на тези резултати.

Даването на обща цел на членовете на групата води до споделено чувство за цел.

Това споделено чувство за цел, когато се съчетае с отговорността за това как да се реши това споделено чувство за цел, е ефективен начин за постигане на агресивни цели.

Освен това използвайте решения за управление на времето като Time Doctor, за да гарантирате, че екипите могат да се учат от текущите си области на внимание и да се научат да използват тези знания, за да инвестират в правилните области. Често срещан пример е търговец, който по цял ден се занимава с електронна поща, в сравнение с това да вдига телефона и да се обажда.

Например Time Doctor е отлично решение, което помага на продавачите да управляват времето си.

#5 Отбелязване на екипните и индивидуалните успехи

Но не си измисляйте причини за празнуване.

Празнувайте истински победи, преодолявайте предизвикателни ситуации и постигайте трудни цели.

Независимо дали победите са лични или отборни, отпразнувайте ги.

#6 Демонстрира значението на конструктивната критика

От изпълнителните директори до ръководителите на отделни екипи, бизнес лидерите на всички нива трябва да проявяват желание да се учат и усъвършенстват. Това е най-добрият начин да демонстрирате желание за развитие и усъвършенстване.

Това показва ниво на взаимно уважение, което води до създаването на отлични лидери и силна групова динамика.

#7 Мъжество - страст и постоянство
#8 Живей според правилото за залез слънце

Не отлагайте за утре това, което можете да направите днес.

Идеята е проста - ако можете да направите нещо, за да помогнете на екипа днес, направете го, вместо да чакате до утре.

Правилото за залез е чудесно, но бъдете внимателни.

Неправилно приложено, правилото за залез може да създаде култура, която не оценява и не подкрепя баланса между професионалния и личния живот.

#9 Насърчаване на междуфункционалното сътрудничество

Много неща могат да се направят, за да се създаде идеална работна среда за междуфункционално сътрудничество. Петте най-добри съвета са:

Диверсификация

Когато създавате междуфункционален екип, трябва да имате различни професионални профили, полове, местоживеене и етнически произход. Създаването на екип с тези характеристики прави екипа по-разнообразен и проницателен по отношение на лидерския стил, мислите и уменията.

Този тип екипи оценяват проблемите и формулират решение за успешното им решаване; бързо.

Използване на споделени знания

Екип, който не споделя знанията и опита си, без значение колко различни са членовете на екипа, не е многофункционален екип.

Кръстосаните екипи процъфтяват благодарение на факта, че членовете им са от различни отдели, с различни нива на професионален и житейски опит. Всичко това трябва да се използва при съвместната работа.

Всичко, което се нуждае от отстраняване на проблеми, и всяка нова идея за продукт или услуга се нуждаят от пълното внимание и познания на всички в екипа.

Силен, уважаван лидер

При толкова много различни отдели силният лидер е от съществено значение. Човек, който държи членовете на екипа отговорни за техния принос и индивидуални усилия.

Тъй като става въпрос за разнообразни отдели, лидерът трябва да бъде не само силен, но и човек, който вдъхва уважение и доверие на екипа.

И както всички лидери, те трябва да са отлични комуникатори.

Използване на инструменти за комуникация

Приложенията за управление на проекти са ваш приятел. Има толкова много добри такива, че всичко, от което се нуждаете, е такова, което позволява на екипа ви да комуникира в реално време, да споделя файлове и документи, както и актуализации.

Един централизиран инструмент за комуникация също така помага на хората да поддържат връзка по начин, по който имейлите и електронните таблици не могат.

Ключови показатели за ефективност и основни етапи на проекта

Ключовите показатели за ефективност (KPI) и основните етапи на проекта помагат на многофункционалните екипи да се придържат към графика. Освен това те са чудесен начин да държите членовете на екипа отговорни и да измервате тяхната ефективност.

Основните етапи на проекта също са полезен начин да информирате членовете на екипа за това, кога се справят добре. Доказано е, че това помага за повишаване на морала и производителността.

Съвети за ефективно сътрудничество

За да бъде ефективен сътрудник, членът на екипа трябва да умее да общува и да бъде екипен играч. Той трябва да разбира собствените си цели и целите на екипа.

Най-ефективните сътрудници винаги се учат заедно със своите колеги, споделят знания и допринасят.

Ефективните сътрудници също така умеят да дават и приемат конструктивна критика, както и да се адаптират към ситуацията, в която се намират.

Заключителни мисли

Резултатът от инвестирането в изграждането на отлична екипна динамика е култура, която се чувства комфортно при справяне с неочаквани предизвикателства, агресивни цели и конфликти, които възникват в резултат на това.

Изводът?

Развиването на положителна групова динамика ще се отрази благоприятно на отделните членове на екипа и на вашия бизнес.

Просто го направете.

Заглавие

Чувствителност на бисквитките