Sales Enablement Шаблон на RFI

Този шаблон на Продажби Enablement RFI е щедро дарен от BPM работи, с писмено разрешение от неговия създател, Робин Грифитс. Можете да го прегледате изцяло тук или да изтеглите и използвате версията на документа на Google за ваше удобство.

Имайте предвид, че екипът на Coffee, Collaboration и Enablement ще разшири този шаблон на Sales Enablement RFI с течение на времето въз основа на обратната връзка с общността, но НИКОГА няма да коригира първоначалния документ, за да предпочете един доставчик пред друг. -Сътрудникът.

Търсенето на решения за Sales Enablement е предизвикателство, особено като се има предвид различното ниво на разбиране на Enablement и как то може да ви помогне да повишите ефективността, ефикасността на продажбите и др. Този документ ще ви осигури солидна отправна точка, когато настъпи подходящият момент за започване на процеса на RFI.

Както винаги, ако виждате области, в които можем да подобрим това по някакъв начин, който да доведе до реална стойност за предприятията и до подобряване на качеството на техническите предложения за доставчиците, моля, уведомете ни.

[лого на компанията]

История на ревизиите

Име Дата Версия Обобщение на промените

История на прегледа

Име на рецензента Прегледана версия на документа Дата на изпращане за преглед Дата на подаване на прегледа Одобрени/отхвърлени (с посочване на причините)

СЪДЪРЖАНИЕ

За този документ............................................................................................................................... 4

Глава 1 Информация за компанията.......................................................................................................... 5

1.1 Финанси и бизнес операции...................................................................................................... 5

1.2 Удостоверения и контакти.................................................................................................................... 6

Глава 2 Функционални възможности....................................................................................................... 7

2.1 Запознаване с клиентите и продуктите/предложенията...................................................................... 7

2.2 Намиране и проследяване на материали за подкрепа на продажбите................................................................................... 8

2.3 Подготовка и изпълнение на повиквания и срещи................................................................................... 10

2.4 Генериране на презентации и други документи............................................................................. 12

2.5 Споделяне на материали с клиенти.................................................................................................... 13

Глава 3 Технически операции и сигурност............................................................................... 15

3.1 Технически операции........................................................................................................................ 15

3.2 Сигурност.............................................................................................................................................. 16

3.3 Управление на акаунти и поддръжка.................................................................................................. 17

Глава 4 Индикативно ценообразуване и разходиһттр://........................................................................................... 19

4.1 Услуга в облак.................................................................................................................................... 19

4.2 Въвеждане в експлоатация и обучение................................................................................................................... 19

За този документ

Цел

Целта на този документ Sales Enablement RFI е да се събере информация от доставчиците като част от процеса на подбор на кратък списък за технологичните платформи, които ще трябва да оцените.

Авторско право и разпространение

Дизайнът и съдържанието на този документ са първоначално разработени от BPM Works Limited. BPM Works е дала разрешение на уебсайта Coffee, Collaboration и Enablement да споделя и актуализира шаблона Sales Enablement RFI за общността на Enablement и е дала разрешение на всеки, който има достъп до този шаблон от Coffee, Collaboration и Enablement, да използва този шаблон в този му вид или по модифициран начин за вземане на решения за покупка.

И накрая, това съдържание не може да бъде използвано повторно като пример от друго лице, общност или бизнес без писменото разрешение на BPM Works.

Раздел 1 Информация за компанията

В този раздел на RFI на Sales Enablement искаме да разберем повече за вашата компания, тъй като се стремим да открием идеалния кандидат, който да ни помогне да постигнем нашите бизнес цели.

1.1 Финанси и бизнес операции

  Въпрос Отговор на продавача
ПРИХОДИ И ФИНАНСИРАНЕ

1.1.1.         1.1

Вашата компания е публична или частна?

1.1.2.         1.2

Ако е публична, на коя фондова борса?

1.1.3.         1.3

Моля, посочете приходите на дружеството (в USD).

1.1.4.         1.4

Как се финансира вашата компания (напр. рисков капитал серия Б 50 млн. щатски долара; неразпределена печалба)?
Моля, представете копие от последните си одитирани 12-месечни отчети, включително баланс и отчет за приходите и разходите.
БИЗНЕС ОПЕРАЦИИ

1.1.5.         1.5

Посочете местонахождението на офисите си по света.

1.1.6.         1.6

Колко служители имате на всяко място?

1.2 Удостоверения и контакти

  Въпрос Отговор на продавача
КРЕДИЕНЦИИ

1.2.1.         1.8

Ако вече работите с [име на компанията], моля, посочете подробности.

1.2.2.

Ако бъдете избрани, ще можете ли да ни предоставите 2 препоръки от клиенти, с които да разговаряме, в компании, в които поне 100 търговци в тяхната организация за продажби използват вашето решение?
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

1.2.3.         1.9

Моля, посочете името на лицето, което ще ръководи офертата ви за това решение.

1.2.4.

Каква е информацията за контакт? (имейл адрес, служебен телефон, мобилен телефон, местоположение на офиса).

Раздел 2 Функционални възможности

В този раздел на RFI на Sales Enablement искаме да разберем за функционалните възможности на вашето решение. Функциите, които трябва да се поддържат от новото решение Sales Enablement, се разглеждат в следните рубрики:

  1. Обучение за клиентите и продуктите/предложенията
  2. Намиране и проследяване материали за подкрепа на продажбите
  3. Подготовка на и изпълнение на обаждания и срещи
  4. Генериране на презентации и цитати
  5. Споделяне на материали с клиенти

Очакваме от вас да предоставите отговорите си на RFP с максимална откровеност. Липсата на възможности в определена област няма непременно да доведе до това, че вашата компания няма да бъде включена в списъка на кандидатите.

Ако обаче твърдите, че предоставяте функционалност, за която впоследствие се окаже, че не е точна информация или че все още се разработва (и не съобщите това), това ще доведе до автоматично дисквалифициране от процеса на подбор.

2.1 Запознаване с клиентите и продуктите/предложенията

  Функционално изискване Въпрос Отговор на продавача
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО (LMS) / ПОРТАЛ ЗА ЗНАНИЯ  

2.1.1.         2.1

LMS/портал за съхранение на знания1 на клиентите и предложението за стойност на компанията и да ги представи в поредица от уеб страници, хоствани в облака. Как ги създавате за клиентите? (напр. конфигурирани с помощта на предоставени инструменти, създадени от нулата с помощта на HTML5) Какви са основните процеси, които използвате?  

2.1.2.         2.2

Как осигурявате ресурси за тази работа? (напр. вътрешни ресурси, партньорски компании).  

2.1.3.

До каква степен клиентът може да прави промени и актуализации на LMS/портала за знания и как го прави?  

2.1.4.         2.3

Потребителите навигират съдържанието чрез менюта и логична структура на страницата Имате ли пример за LMS/портал за знания, който сте създали за клиент и можете ли да ни покажете?

2.1.5.         1.4

Страниците съдържат връзки към документи, разположени в системата или другаде. няма

2.1.6.         1.5

Усъвършенствана функция за търсене за намиране на LMS/портални страници с подходящо съдържание Каква технология за търсене вграждате в LMS/порталите за знания?

2.1.7.         1.5

Съдържание, съхранявано в база данни, която се използва и от Playbook страници Текстовото съдържание на страниците на вашия LMS/портал за знания съхранява ли се в база данни (система за управление на съдържанието) или е кодирано в HTML на страницата?

2.1.8.         1.5

Поддръжка на японски, китайски, корейски, руски и др. знакови набори за представяне на съдържанието на страницата Можете ли да покажете пример за страници на LMS/портал за знания, които сте създали и които показват японски, корейски и китайски йероглифи?  

2.1.9.

Контрол на правата на достъп Представете кратко описание на това как вашето решение може да бъде конфигурирано за контрол на правата на достъп до LMS/портала за знания  
 
ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ  

2.1.10.      1.5

Възможност за лесно създаване на групи по интереси онлайн, когато има прозрения2 и може да се споделят най-новите идеи в областта на продажбите. Лесно ли е за ръководителите на отдел продажби или маркетинг да създадат такъв и да поканят вътрешни хора да се присъединят?  


1
Видове съдържание: прозрения за индустрии, бизнес дейности, личности и т.н.; прозрения за типични предизвикателства по индустрии и личности; информация за продукти; как решенията на компанията са свързани с предизвикателствата на клиентите; анализ на конкурентите и диференциация.

2 Включително, например, актуални събития в индустрията, които могат да стимулират разговорите за продажби в определени региони или държави.

2.2 Намиране и проследяване на материали за подкрепа на продажбите

  Функционално изискване Въпрос Отговор на продавача
ХРАНИЛИЩЕ ЗА ДОКУМЕНТИ  

2.2.1.         1.5

Място за разполагане на материали за подкрепа на продажбите1 в облака Предоставяте ли собствено хранилище за документи или съдържание в облака или разчитате на 3rd партийно решение?  

2.2.2.         1.5

Усъвършенствана функция за търсене за намиране на материали с подходящо съдържание Каква технология за търсене е вградена в хранилището за документи, което предоставяте?  

2.2.3.

Организиране на материалите по отрасли, личности и етапи на продажби, за да можете да търсите подходящото съдържание Имате ли пример за хранилище за документи, което сте изградили за клиент, и можете ли да ни го покажете?  

2.2.4.

Достъп до хранилище за документи, включително функция за търсене в потребителския интерфейс на Salesforce От кои екрани/табове на Salesforce потребителите имат достъп до вашето хранилище за документи?  

2.2.5.

Могат ли потребителите да получат достъп до функционалността ви за търсене на документи в рамките на екраните на Salesforce?  

2.2.6.

контекстуално представяне на препоръчаните материали в Salesforce, напр. показаните материали зависят от отрасъла, лицето и етапа на продажбите, свързани с възможността, която в момента се разглежда в Salesforce Имате ли пример за контекстуално представяне на материали в Salesforce, който можете да ни покажете?  

2.2.7.

Контрол на правата на достъп Представете кратко описание на това как вашето решение може да бъде конфигурирано за контрол на правата за достъп до хранилището за документи  

2.2.8.

Контрол на версиите и контрол на живота на документите Представете кратко описание на контрола на версиите, осигурен от вашето решение  

2.2.9.

Място за съхранение в облака Има ли някакви ограничения за общото пространство за съхранение на нашите документи във вашия облак?  

2.2.10.

Поддръжка на големи файлове Има ли някакви ограничения за размера на отделните файлове, които могат да се съхраняват във вашия облак?  

2.2.11.

Поддръжка на поточно видео Поддържа ли платформата стрийминг на видео съдържание на живо?  

2.2.12.

Възможност за избор на търсене в други хранилища за документи Кои 3rd решения за управление на документи на страните, за които понастоящем имате интеграция с напълно интегрирано търсене?  
 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО ПО ПРОДАЖБИ  

2.2.13.

Проследяване и отчитане на използването на документи и други материали в подкрепа на продажбите от членовете на екипа по продажбите Представете кратко описание на функционалността, която предоставяте, и съответните най-добри практики за постигане на максимален успех в бизнеса.  

2.2.14.

Функция за оценяване Могат ли търговците да подават оценка за даден артикул?  

2.2.15.

Възможност за публикуване на обратна връзка от потребителите Как търговците предоставят обратна връзка за материалите?  

1 Включително: бели книги; продуктови материали; стандартни палуби за презентации; примерни диаграми/инфографики на голямата картина; казуси; видеоклипове, ръководства за отстраняване на конкуренти; инструмент за подготовка на демонстрации

2.3 Подготовка и провеждане на разговори и срещи

  Функционално изискване Въпрос Отговор на продавача
PLAYBOOK  

2.3.1.

Наръчници, които представляват структурирано ръководство1 как да продадете дадено предложение Как ги създавате за клиентите? (напр. създадени от нулата с помощта на HTML5; налични стандартни шаблони за дизайн)  

2.3.2.

Как осигурявате ресурси за тази работа? (напр. вътрешни ресурси, партньорски компании)  

2.3.3.

До каква степен клиентът може да прави промени и актуализации на книгите за възпроизвеждане и как се прави това?  

2.3.4.

Наръчници, създадени, за да следват процеса на продажби на компанията Имате ли пример за книга за управление, която сте създали за клиент, и можете ли да ни го покажете?  

2.3.5.

Страниците на учебника са проектирани така, че да променят размера си и да се адаптират, ако е необходимо, за преглед на устройства с малък форм-фактор (напр. таблети и смартфони). Обяснете как се постига това за вашите книги за изпълнение.  

2.3.6.

Наръчниците могат да се разпространяват и автоматично да се актуализират на лаптопи, таблети и смартфони за гледане офлайн. Посочете кои типове устройства се поддържат за офлайн преглед.  

2.3.7.

Страниците имат връзки към документи, хоствани в системата или другаде, и към съответните страници в LMS/портала за знания. Разпространяват ли се и автоматично актуализират ли се свързаните документи на устройствата за офлайн преглед?  

2.3.8.

Усъвършенствана функция за търсене за намиране на страници с подходящо съдържание Каква технология за търсене е вградена в предоставените от вас наръчници?  

2.3.9.

Съдържание, съхранявано в база данни, която се използва и от LMS / Портал за знания страници Текстовото съдържание на страниците на Playbook съхранява ли се в база данни (система за управление на съдържанието) или е кодирано в HTML на страницата?  

2.3.10.

Контрол на правата на достъп Представете кратко описание на това как вашето решение може да бъде конфигурирано, за да се приведе в съответствие със стандартите за управление на достъпа в нашия бизнес.  

2.3.11.

Възможност за лесно добавяне на регионално/национално съдържание от страна на местните екипи Опишете как местните екипи ще могат да добавят или редактират съдържание в книгата за изпълнение.  

2.3.12.

Поддръжка на японски, китайски, корейски, руски и др. набори от символи за представяне на съдържанието на страницата Можете ли да покажете пример за страници на Playbook, които сте създали и които показват японски, корейски или китайски символи?  

1 Видът на съдържанието обикновено включва: шаблони за имейли; въпроси, които да задавате в различни моменти от процеса на продажби; как да използвате съдържанието и инструментите на компанията; игри с числа; обработка на възражения; контролен списък за процеса на анализ на нуждите; контролен списък за изпитания; шаблони за предложения.

2.4 Генериране на презентации и други документи

  Функционално изискване Въпрос Отговор на продавача
СЪСТАВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

2.4.1.

Инструменти за съставяне на презентации, които позволяват на потребителите да правят избор на съдържание, да включват персонализирано съдържание, което да отговаря на конкретна ситуация, и след това да създават презентации, които да бъдат споделяни чрез уеб или с помощта на лаптоп или таблет. Опишете как един търговец ще изготви презентация за конкретна среща с клиент.  

2.4.2.

Презентациите могат лесно да се персонализират от търговците за индивидуални срещи Опишете как един търговец може да направи това във вашето решение.  

2.4.3.

Може да се упражнява централен контрол върху това кои части от презентацията (цели слайдове или съдържание в слайд) могат да бъдат редактирани от търговците. Опишете как се настройва и поддържа библиотека със съдържание във вашето решение.  

2.4.4.

Сътрудничество при разработването на презентации Опишете как платформата поддържа сътрудничеството между различни потребители в създаване на презентации и свързано съдържание. процеси.  

2.4.5.

Страницата на презентацията е проектирана така, че да променя размера си и да се адаптира, ако е необходимо, за да може да се разглежда на устройства с малък форм-фактор (напр. таблети и смартфони). Обяснете как се постига това при презентации, създадени с вашите инструменти.  

2.4.6.

Презентациите могат да се разпространяват и автоматично да се актуализират на лаптопи, таблети и смартфони за гледане офлайн. Посочете кои типове устройства се поддържат за офлайн преглед.  
 
АВТОМАТИЗИРАНО ГЕНЕРИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ1  

2.4.7.

Лесни за конфигуриране страници за генериране на документи, които позволяват на потребителите да правят избор на съдържание, да редактират съдържанието, за да отговаря на конкретна ситуация, и след това автоматично да генерират документи Word1 и палуби в PowerPoint с помощта на предварително конфигурирани шаблони Имате ли примерни страници за генериране на документи и свързани шаблони на документи, които сте конфигурирали за клиент и които можете да използвате, за да ни демонстрирате тази функция?  

 

1 Документите биха могли да включват генериране на обикновени оферти, но не и големи предложения, тъй като това би изисквало специализирано приложение за създаване на предложения, което е извън обхвата на този проект.

2.5 Споделяне на материали с клиенти

  Функционално изискване Въпрос Отговор на продавача
СПОДЕЛЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ  

2.5.1.

Възможност за избор на един или повече документи и изпращане на връзки към клиента по имейл, за да получи достъп до елементите (интегрирано с проследяване - вж. по-долу) Обяснете как един продавач прави това, използвайки потребителския интерфейс на вашето приложение.  

2.5.2.

Достъп до функцията за споделяне на документи в потребителския интерфейс на Salesforce и интеграция, така че бележка за изпратените елементи да се създава автоматично в Salesforce Обяснете как един търговец прави това с помощта на Salesforce и кои екрани/табове се използват.  

2.5.3.

Интеграция със стандартно приложение за електронна поща (напр. Outlook за Windows, Gmail) Обяснете как един търговец прави това и кои приложения за електронна поща се поддържат.  

2.5.4.

Уведомяване/индикация при отваряне и разглеждане на даден артикул от клиент Получава ли съответното лице по продажбите информация в реално време и как се предоставя тя?  
 
ПОРТАЛ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ  

2.5.5.

Портал за споделяне на документи и други взаимодействия с клиентите по време на процеса на продажба и след това Лесно ли е за хората, занимаващи се с продажби, да създадат такава система и да поканят клиенти и вътрешни служители да се присъединят към нея?  

2.5.6.

Поддръжка на интерактивно съдържание (напр. калкулатори, презентации в стил Prezi) Обяснете как вашето решение може да поддържа интерактивно съдържание, например приложение в HTML5 с портал за възможности.  
 
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ГЛЕДАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕ ОТ КЛИЕНТИТЕ  

2.5.7.

Проследяване и отчитане на отварянето и преглеждането на документи (доколко са ги прочели) и други материали за подкрепа на продажбите, видеоклипове (доколко са ги гледали) и интерактивно съдържание, споделено с клиентите. Опишете кои части от тази функционалност предоставя вашето решение.  

Раздел 3 Технически операции и сигурност

Този раздел на RFI на Sales Enablement обхваща често срещани технически въпроси и теми, свързани с техническата сигурност, които виждаме и чуваме. Въпреки това бизнес нуждите са различни и е от решаващо значение да включите вашите ИТ експерти и експерти по сигурността, за да покриете напълно техните нужди.

3.1 Технически операции

  Функционално изискване Въпрос Отговор на продавача
ХОСТИНГ И УСТОЙЧИВОСТ  

3.1.1.

Местоположения Обяснете къде е хоствана вашата облачна платформа.  

3.1.2.

Удобства Кой управлява сградните и инженерните услуги във вашите хостинг локации?  

3.1.3.

Какви са разпоредбите за осигуряване на непрекъснатата работа на инженерните услуги (напр. резервно електрозахранване, двойно електрозахранване)?  

3.1.4.

Хардуер и операционни системи Кой управлява хардуера и операционните системи?  

3.1.5.

Осигуряване на сървър Вашето решение работи на специализирани сървъри или в обща сървърна ферма?  

3.1.6.

Какво е споразумението с вашия доставчик на хостинг услуги за замяна на сървър в случай на сериозна хардуерна или софтуерна повреда?  

3.1.7.

Използвате ли резервни или огледални сървъри за автоматично превключване в случай на катастрофална повреда (напр. пожар в центъра за данни)?  

3.1.8.

Ако не използвате резервни или огледални сървъри за автоматично превключване, опишете разпоредбите, които сте въвели за възстановяване на услугата в случай на катастрофален срив?  
 
НАЛИЧНОСТ И ПОДДРЪЖКА  

3.1.9.

Наличност на платформата Какъв процент наличност1 които сте предоставили през последните 3 години?  

3.1.10.

Обновяване на софтуерни услуги Какъв е обичайният ритъм на поддръжка, който следвате за актуализиране на софтуерната услуга?  

3.1.11.

По кое време на денонощието се случват прекъсванията на поддръжката и обикновено колко време услугата не е достъпна за използване?  

1 Наличност = Общ брой часове на работоспособност за платформата през годината / 8760. ЗАБЕЛЕЖКА: Когато платформата не е на разположение за използване поради планирана поддръжка, тези часове не трябва да се отчитат като време на готовност за целите на настоящото RFI Sales Enablement.

3.2 Сигурност

  Функционално изискване Въпрос Отговор на продавача

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ  

3.2.1.

Вход с парола Какъв контрол може да се упражнява върху паролите, които хората използват, и колко често трябва да ги сменят?  

3.2.2.

Двуфакторно удостоверяване Предлагате ли това и ако да, какви опции предлагате за устройството?  

3.2.3.

Единно влизане Може ли достъпът да бъде обединен със собствената система за удостоверяване на клиента?  

3.2.4.

Предотвратяване на проникване Опишете какви мерки сте въвели, за да предотвратите неоторизиран достъп до вашата платформа за изчисления в облак от външни хакери.  

3.2.5.

Опишете какви мерки сте въвели, за да предотвратите неоторизиран достъп до данните, съхранявани на вашите сървъри, от страна на персонала на вашата организация или на организацията на хостинг компанията.  

3.3 Управление и поддръжка на акаунти

  Функционално изискване Въпрос Отговор на продавача

УПРАВЛЕНИЕ НА АКАУНТИ  

3.3.1.

Продължителност на договора Моля, опишете вариантите за продължителност на договора и влиянието им върху цените.  

3.3.2.

Консултативен съвет на клиентите Съществува ли консултативен съвет на клиентите, който дава информация за пътната карта за разработване на продукта?

 

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА  

3.3.3.

Опции за достъп до техническа поддръжка Опишете различните възможности, които предоставяте на потребителите за достъп до техническа поддръжка (напр. телефон, имейл, уеб формуляр).  

3.3.4.

SLA на бюрото за помощ Опишете времето за реакция, което се ангажирате да осигурите за различните методи за достъп до техническа поддръжка.  

3.3.5.

Какви часове осигурявате за техническа поддръжка (напр. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, работно време) и в кои часови зони?  

Раздел 4 Индикативни цени и разходи

Този раздел на RFI Sales Enablement се използва за разкриване на всички разходи, свързани със закупуването на вашето решение Enablement.

4.1 Облачна услуга

  Артикул Цена на потребител на година USD Количество Общи разходи на година USD

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО  

4.1.1.

Потребители на услуги за продажби  

4.1.2.

Потребители на маркетинга  

4.1.3.

Потребители на администратора  

 

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА  

4.1.4.

Текуща техническа поддръжка за използването на платформата от страна на продажби и/или маркетинг екип  

4.1.5.

Текуща техническа поддръжка за използването и настройката на платформата от потребителите администратори  

 

4.2 Въвеждане в експлоатация и обучение

  Артикул Типични разходи за елемент/потребител USD Количество Обща стойност USD

НА БОРДА  

4.2.1.

Въвеждане в експлоатация и настройка на системата  

 

ОБУЧЕНИЕ  

4.2.2.

Потребители на услуги за продажби  

4.2.3.

Потребители на маркетинга  

4.2.4.

Потребители на администратора  

Забележка - Нашата мисия в Coffee, Collaboration и Enablement е да създадем среда за сътрудничество, в която всички да се учим и развиваме. Ако имате и възможност да подобрите този шаблон за RFI на Sales Enablement, за да уловите по-добре бизнес изискванията, да разпознаете и да работите с нови нива на сигурност, общи базови технологии или по някаква друга причина, която може да повлияе на начина, по който предприятията мислят за закупуване на нови инструменти, моля, уведомете ни, за да можем да го подобрим за всички.