NeuroFlash преглед - всичко, което трябва да знаете (август 2022)

неврофлаш лого

Какво прави NeuroFlash?

Софтуерът за създаване на маркетингови копия на NeuroFlash, задвижван от изкуствен интелект, помага на маркетинговите екипи да създават кратки и дълги копия много по-бързо, по-интелигентно, по-интуитивно и по-ефективно.

Подкрепяме човешката креативност с предсказване на ефективността, подкрепено от изкуствен интелект, което води до по-добра ефективност и в крайна сметка до по-уверени копирайтъри.

Какви са ползите от NeuroFlash?

 •  Пишете много по-бързо, като професионалист. Изберете различни тоналности и аудитории, за които да пишете.
 • Ние сме най-добрият немски копирайтър с изкуствен интелект, който ви предлага най-високо качество на немски език.
 • Спестете време, като създавате дълго съдържание, например статии в блогове или публикации в социалните мрежи.
УебсайтCrunchbaseLinkedIn

NeuroFlash преглед - ценообразуване 

NeuroFlash има БЕЗПЛАТЕН план, както и платени опции.

Какви са другите планове за ценообразуване на Neuroflash?

Безплатно
 • 2000 думи на месец
 • 8 езика
 • 30 типа текст + свободен стил
 • Публикация в социалните медии/блог
 • Преписване и обобщаване
 • Задаване на тоналност
 • Продължете да пишете
Основен
 • 29 € / месец
 • 20 000 думи на месец
 • Всички безплатни функции
Захранване
 • 59 € / месец
 • Неограничен брой думи на месец
 • Всички безплатни функции
Premium
 • 199 € / месец
 • Неограничен брой думи на месец
 • Всички функции Power
 • Определяне на четимостта
 • Предвиждане на ефекта от непреки послания и ценности на марката

ценообразуване на neuroflash

NeuroFlash преглед - тестване на AI Writer

Тъй като продуктът е представен като най-добрия писател с изкуствен интелект на немски език, го помолих да отговори на три въпроса, всички на немски език. След това, като втори тест, зададох същите три въпроса на английски език.

Ето какво пише в него.


Тест на немски език

Neuroflash: Какъв е смисълът на Neuroflash?

Der Neuroflash ist ein neuartiges Gehirn-Training-Tool, das das Potenzial hat, die Leistung des Gehirns in vielen Bereichen zu verbessern. Es wurde von einem Team aus international renommierten Wissenschaftlern entwickelt und ist das Ergebnis jahrelanger Forschung. Der Neuroflash basiert auf dem Prinzip der sogenannten "neuroplastischenity", die es dem Gehirn ermöglicht, sich selbst zu reparieren und zu verbessern.

Какви са предимствата на NeuroFlash?

NeuroFlash ist ein neuartiges Gehirn-Trainingstool, das Menschen dabei unterstützt, ihre kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. Es wurde entwickelt, um den Nutzern zu helfen, sich besser zu konzentrieren, sich Dinge besser zu merken und ihre Reaktionszeit zu verbessern.

Was sind die anderen Preispläne von Neuroflash? Neuroflash bietet drei weitere Preispläne an, die alle unterschiedliche Leistungen und Funktionen bieten. Der erste Preisplan ist der "Basic"-Plan, der für 9,99 US-Dollar im Monat verfügbar ist. Dieser Plan bietet Zugriff auf die Grundfunktionen von Neuroflash und einige grundlegende Trainingsprogramme. Der zweite Preisplan ist der "Pro"-Plan, der für 14,99 US-Dollar im Monat verfügbar ist. Dieser Plan bietet Zugriff auf erweiterte Funktionen von Neuroflash und einige erweiterte Trainingsprogramme. Der dritte und letzte Preisplan ist der "Premium"-Plan, der für 19,99 US-Dollar im Monat verfügbar ist. Dieser Plan bietet Zugriff auf alle Funktionen von Neuroflash und alle Trainingsprogramme.


Тест по английски език

Какво прави NeuroFlash?

NeuroFlash е програма за обучение на мозъка, която използва поредица от упражнения и игри, за да подобри когнитивните функции. Програмата е предназначена да помогне за подобряване на паметта, вниманието, скоростта на обработка и изпълнителната функция.

Какви са ползите от NeuroFlash?

Някои потенциални ползи от NeuroFlash включват подобрена когнитивна функция, повишена бдителност и подобрена памет. Освен това NeuroFlash може да помогне за защита на мозъка от увреждания, свързани с възрастта, и да подобри цялостното му здраве.

Какви са другите планове за ценообразуване на Neuroflash?

Neuroflash предлага три други плана за ценообразуване: Стандартен, Професионален и Предприятие. Стандартният струва $299 на месец, Професионалният струва $499 на месец, а Предприятието струва $999 на месец.

Заглавие

Чувствителност на бисквитките