Speaker Insights - Картографиране на бизнеса към целите на Enablement

И, ето версията в PDF формат от това, което разгледахме по време на разговора на живо.

Ето и записът на сесията.