Пътуването на Enablement - втора седмица - картографиране на бизнеса към целите на Enablement

Speaker Insights - Картографиране на бизнеса към целите на Enablement

хиперизация

И, ето версията в PDF формат от това, което разгледахме по време на разговора на живо.

Ето и записът на сесията.