Пътуването на Enablement - втора седмица - картографиране на бизнеса към целите на Enablement

Добре дошли в клас номер две!!

За кого е предназначен този клас?

✓ Студенти от университети, които искат да научат повече за функциите за активиране и достигане до пазара.

✓ Младши служители, които искат да преминат към активиране.

✓ Младши специалисти в областта на предоставянето на услуги, често в специализирани роли, които искат да се издигнат.

Форматът на класа

Всеки клас следва един и същ основен формат:

Кратка лекция по темата

Нашият лектор ще разгледа темата в 10-15-минутен видеоклип, като сподели своите виждания по конкретната тема, за да създаде подходяща референтна рамка и да ви подготви за домашната работа/работилницата за седмицата.

Самостоятелно насочване, Подкрепа на екипа, Работилница

Даваме ви задачата за седмицата.

Екипът ни ще бъде на разположение, за да отговаря на въпроси и да ви подкрепя, докато работите по заданието.

Няма оценки, но ако положите труд, определено ще научите повече, отколкото ако само слушате нашия лектор.

Учебна програма на курса

Начало на следващия урок Speaker Insights - Картографиране на бизнеса към целите на Enablement