Пътешествието на Enablement - Трета седмица - Изграждане на вашата харта Enablement

Вашето задание - Изграждане на Вашата харта Enablement

хиперизация

Задачата ви за тази седмица е да актуализирате хартата на Enablement, като използвате това, което обсъдихме днес, и следния сценарий като ръководство. Ще трябва да съхранявате тази харта с таблото на проекта monday.com, създадено в предишния урок.

  • Вие сте компания за B2B SaaS, която иска да увеличи приходите си с 20% на годишна база (YoY).
  • Имате екипи за продажби, разпределени по целия свят, които продават два продукта, всеки от които има допълнителни функции/услуги, които могат да бъдат продадени на клиентите срещу допълнителни разходи.
  • Маркетингът създава цялото съдържание, свързано с продажбите, а екипът за управление на продукти предоставя съдържание за пускането на продукти.
  • Екипът ви за успешна работа с клиенти е феноменален, а процентът на отпадане на клиенти е равен на или около средните стойности за индустрията.

Запишете видеоклип Loom, в който обяснявате как сте актуализирали хартата си, как сте си сътрудничили с ключови заинтересовани страни, как сте я изградили, с кого бихте работили и какво мислите за получаването на подпис.

Забележка:  Използвайте този шаблон на хартата за активиране на продажбите.