Пътешествието на Enablement - Трета седмица - Изграждане на вашата харта Enablement

Добре дошли в клас номер три!!

За кого е предназначен този клас?

✓ Студенти от университети, които искат да научат повече за функциите за активиране и достигане до пазара.

✓ Младши служители, които искат да преминат към активиране.

✓ Младши специалисти в областта на предоставянето на услуги, често в специализирани роли, които искат да се издигнат.

Форматът на класа

Всеки клас следва един и същ основен формат:

Кратка лекция по темата

Нашият лектор ще разгледа темата в 10-15-минутен видеоклип, като сподели своите виждания по конкретната тема, за да създаде подходяща референтна рамка и да ви подготви за домашната работа/работилницата за седмицата.

Самостоятелно насочване, Подкрепа на екипа, Работилница

Даваме ви задачата за седмицата.

Екипът ни ще бъде на разположение, за да отговаря на въпроси и да ви подкрепя, докато работите по заданието.

Няма оценки, но ако положите труд, определено ще научите повече, отколкото ако само слушате нашия лектор.

Учебна програма на курса

Начало на следващия урок Прозрения на говорителя - Изграждане на вашата харта Enablement