Прозрения на лектора - Вашата организационна структура

Тук е PDF файл които ще използваме за сесията.

Ето видеоклипа от нашата сесия.