Вашето задание - Модели на зрялост и рамки

Прекарайте няколко часа, за да формулирате въпросите, които бихте задали, за да определите нивото на зрялост на вашата нормална ситуация.

Запишете видеоклип Loom, в който обяснявате кой от тях бихте използвали и защо. Публикувайте го в частната група.