Прозрения на лектора - Модели на зрелостта и рамки

Тук е PDF файл които ще използваме за сесията.

Видеозаписът на нашата сесия можете да намерите тук.