Прозрения на лектора - Управление на съдържанието

Тук е PDF файла които ще използваме за класа.

Ето видеозаписа на тази сесия: