Пътешествието на Enablement - Седма седмица - Управление на съдържанието

За кого е предназначен този клас?

✓ Студенти от университети, които искат да научат повече за функциите за активиране и достигане до пазара.

✓ Младши служители, които искат да преминат към активиране.

✓ Младите специалисти по предоставяне на възможности, често на специализирани позиции, искат да се издигнат.

✓ Старши помощници, които не са изградили консултативни съвети, или такива, които искат да подобрят това, което имат днес.

Форматът на класа

Всеки клас следва един и същ основен формат:

Кратка лекция по темата

Нашият лектор ще разгледа темата в 10-15-минутен видеоклип, като сподели своите виждания по конкретната тема, за да създаде подходяща референтна рамка и да ви подготви за домашната работа/работилницата за седмицата.

Самостоятелно насочване, Подкрепа на екипа, Работилница

Ще ви дадем задачата за седмицата.

Екипът ни ще бъде на разположение, за да отговаря на въпроси и да ви подкрепя, докато работите по заданието.

Няма оценки, но ако положите труд, ще научите повече, отколкото ако само слушате нашия лектор.

Учебна програма на курса

Начало на следващия урок Прозрения на лектора - Управление на съдържанието