Прозрения на лектора - Метрики чрез пример от реалния свят

Тук е PDF файл които ще използваме за сесията.

Ето видеозаписа на този урок.