Вашето задание - Изграждане на консултативен съвет

Използвайте хартата си, таблото на проекта в monday.com и Loom.

Не забравяйте:

  • Вие сте компания за B2B SaaS, която иска да увеличи приходите си с 20% на годишна база (YoY).
  • Имате екипи за продажби, разпределени по целия свят, които продават два продукта, всеки от които има допълнителни функции/услуги, които могат да бъдат продадени на клиентите срещу допълнителни разходи.
  • Маркетингът създава цялото съдържание, свързано с продажбите, а екипът за управление на продукти предоставя съдържание за пускането на продукти.
  • Екипът ви за успешна работа с клиенти е феноменален, а процентът на отпадане на клиенти е равен на или около средните стойности за индустрията.

Създайте документ в таблото за проекти, в който да обясните правилата, времето за провеждане на срещите и членовете на консултативния съвет.

Запишете видеоклип Loom, в който обяснявате как сте стигнали до предложения от вас документ, и го публикувайте в частната група.