Вашето задание - Преглед на управлението на промените

Прекарайте няколко часа, за да научите повече за рамките за управление на промените, разгледани в тази сесия.

Запишете видеоклип Loom, в който обяснявате кой от тях бихте използвали и защо. Публикувайте го в частната група.