За кого е предназначен този клас? Курирането на съдържание може да бъде от полза за всеки, който използва социалните медии за повишаване на осведомеността за марката или за дейности по продажби. Този

За кого е предназначен този клас? ✓ Студенти от университети, които искат да научат повече за функциите за предоставяне на възможности и за излизане на пазара. ✓ Младши служители, които търсят

За кого е предназначен този клас? ✓ Студенти от университети, които искат да научат повече за функциите за предоставяне на възможности и за излизане на пазара. ✓ Младши служители, които търсят

За кого е предназначен този клас? ✓ Студенти от университети, които искат да научат повече за функциите за предоставяне на възможности и за излизане на пазара. ✓ Младши служители, които търсят

За кого е предназначен този клас? ✓ Студенти от университети, които искат да научат повече за функциите за предоставяне на възможности и за излизане на пазара. ✓ Младши служители, които търсят

За кого е предназначен този клас? ✓ Студенти от университети, които искат да научат повече за функциите за предоставяне на възможности и за излизане на пазара. ✓ Младши служители, които търсят