DACH Enablement - Откъде идваме?

Преглед на DACH EnablementВ първия епизод на нашия подкаст в региона DACH разглеждаме DACH Enablement с Брита Лоренц и Бенджамин Стратман, които споделят своите мисли.

Бенджамин споделя пътуването си към Enablement, мнението си за състоянието на Enablement в DACH, любовта си към немското вино и няколко съвета и препоръки за успешно внедряване на Enablement във вашата организация.

  • Ръководството на по-високо ниво трябва да поддържа Enablement.
  • Имате ясна пътна карта за това какво да приложите и кога. Бенджамин препоръчва да се започне с услуги за обучение и коучинг, преди да се премине към услуги за съдържание.
  • Прозрачна и стабилна комуникация между продажбите, ръководството и Enablement.
  • Работа с OKRs (цели и ключови резултати) като рамка за фокусиране върху важните приоритети.
  • Поддържайте цялостен поглед върху това как най-добре да помогнете на бизнеса и да приоритизирате работата.

Изслушайте подкаста, записан на 1 ноември 2020 г.