Trust Enablement

Improving Sales Performance with Enablement Recruiting, Consulting, Outsourcing, Coaching, and Insights on Strategies, Tactics, and Tools

14 мощни въпроса за интервюта с мениджъра по успеха на клиентите

Предстои ви да наемете нов мениджър "Успех на клиентите", но не сте сигурни какви въпроси да му зададете на интервюто? В тази статия ще споделим най-важните и открити въпроси от интервюто за Customer Success Manager, които трябва да задавате на всеки кандидат.Предстои ви да наемете нов мениджър "Успех на клиентите", но не сте сигурни какви въпроси да му зададете на интервюто? В тази статия ще споделим най-важните и открити въпроси от интервюто за Customer Success Manager, които трябва да задавате на всеки кандидат.

Това е изключително важна роля, която изисква добри меки умения, умения за управление на проекти и техническо ноу-хау, така че трябва да я изпълнявате правилно.

14 въпроса за интервюта за успеха на клиентите

#1 Как се подготвихте за това интервю за мениджър по успеха на клиентите?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Специалисти по успех на клиентите трябва да бъдат подготвени, ако искат да бъдат добри в работата си.

Единственият грешен отговор на този въпрос е, че те не са направили нищо, за да се подготвят.

#2 Защо трябва да ви наемем като CSM?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Ако са се подготвили и разбират бизнеса ви, кандидатът трябва да дойде на интервюто с ясна представа за нуждите ви и да може да изрази защо е идеален за вас.

Търсим способността на кандидата да демонстрира увереност в способностите си, разбиране на вашите нужди и емоционална интелигентност, за да покаже как се вписва.

#3 Кои са петте най-важни умения, които трябва да притежава мениджърът по успеха на клиентите?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Ще определи ли кандидатът уменията, които съответстват на вашите нужди за тази роля, свързана с успеха на клиентите?

Трябва да чуете отговори като:

 • Умения за решаване на проблеми
 • Фокус върху успеха на клиента и реализирането на стойност
 • Добри комуникационни умения
 • Техническа компетентност
 • Умения за изграждане на взаимоотношения
 • Способност за приоритизиране и изпълнение на множество задачи в кратки срокове
#4 Как изглежда отличното обслужване на клиенти за вас?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Тези въпроси от интервюто за мениджър по успехите на клиентите ви помагат да разберете дали очакванията им са същите като вашите за тази роля.

Работата на мениджъра по успеха на клиентите е различна в различните предприятия, така че опитът в предишната компания може да не е толкова важен фактор, колкото се очаква.

Копайте в.

#5 Кои според вас са трите най-важни показателя, които мениджърът по успех на клиентите трябва да следи?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Макар че мениджърите по наемане трябва да намерят специалисти по успех на клиентите с умения за работа с хора, те също така искат да намерят хора, които се ръководят от данни или поне са запознати с тях.

Какви показатели са използвали в предишните си роли?

Какво са извлекли от системата за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)?

Използват ли платформа за успех на клиентите? Коя от тях и какви показатели са използвали?

#6 Разкажете ми за най-добрия QBR, който сте имали.

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Тримесечният преглед на бизнеса е чудесен момент да покажете, че отговаряте или надхвърляте очакванията на клиента за вашето решение.

Кандидатът трябва да обсъди как е била структурирана срещата, кои други членове на екипа са участвали и в идеалния случай да използва многобройни примери за QBR, които са преминали добре, и такива, които не са.

#7 Какво включва един добър план за успех на клиента?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Когато въвеждат клиенти в експлоатация, много екипи разработват солиден план за клиентите, за да гарантират, че всички са фокусирани върху постигането на желаните бизнес цели, съгласувани са относно начина на измерване на успеха и в крайна сметка предотвратяват отлива на клиенти.

Има ли кандидатът опит с планове за успех?

#8 Какви въпроси бихте задали на кандидата за тази работа?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Няма правилен или грешен отговор, но помолете кандидата за специалист по успехите на клиентите да покаже, че разбира работата достатъчно добре, за да измисли един или два въпроса сам.

#9 Какви съвети имате за справяне с недоволни клиенти?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Очакванията на клиентите невинаги се постигат напълно.

И за съжаление, един или двама разгневени клиенти са нещо обичайно.

Как се справят с това?

#10 Какво е мнението ви за използването на Net Promoter Score (NPS)?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

За идентифициране на рискови клиенти се използват показатели за удовлетвореност на клиентите, Net Promoter Scores и други подобни.

По време на това интервю с мениджъра по успеха на клиентите разберете какво мислят за използването на тези проучвания, какви са плюсовете и минусите им и какви алтернативи са използвали в миналото.

#11 Според вас трябва ли да се изисква от мениджъра по успеха на клиентите да идентифицира възможностите за повишаване на продажбите? Крос-продажби? Защо?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Кой е отговорен за кръстосаните и по-високите продажби? CSM? AE? АМ?

Запознайте се с начина им на мислене и с това, как той се съгласува с вашите очаквания.

Това е един от най-критичните въпроси на интервюто за мениджър по успеха на клиентите, тъй като е актуална тема.

#12 Екипът ни за успех на клиентите има много работа - как да приоритизирате задачите?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Всеки добър мениджър по успеха на клиентите знае, че винаги има много запитвания от клиенти.

Как се справят с тях?

#13 Според вас кое е най-важното нещо, което мениджърът по успеха на клиентите може да направи, за да гарантира задържането на клиентите?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Всеки клиент има специфична стойност за бизнеса.

Начинът, по който предотвратявате напускането на клиенти за един клиент, може да се различава от този за друг.

#14 Какви са някои от предизвикателствата, с които сте се сблъсквали на предишните си длъжности?

Защо е добре да се зададе този въпрос?

Мениджърите по успеха на клиентите се сблъскват с предизвикателства.

Възможно е да бъдете изненадани от обратна връзка с клиентите, която не съвпада с вашето мнение.

Може да се окаже, че AE, който работи с този клиент, се нуждае от увеличаване на месечните периодични приходи (MRR), за да изпълни квотата си и да се справи с този натиск.

Възможно е CSM да не разбира новия пазар, към който се насочва компанията, и да се бори с подходящия път за професионално развитие, за да бъде в крак с новите клиенти в този сектор.

Различните компании ще имат други предизвикателства. Какво е преживял този кандидат и как е преодолял предизвикателството?

Заключителни мисли

Макар че след време ще се върнем и ще добавим още въпроси за интервюта за мениджъри по успех на клиенти, засега това е всичко за наемането на мениджъри по успех на клиенти.

Ако наемате мениджъри по успех на клиентите, какви въпроси за интервюта за успех на клиентите използвате?

Why Become A Subscriber?

The majority of our work is performed free of charge to support the enablement community. The work is time-consuming, and we are actively looking for subscribers to fund these activities.

Please consider a $10/month subscription as it supports our enablement-only job board, our free job seekers program, and all the content and reviews we create on Trust Enablement.

Individual Subscribers, in addition to other free services, receive (email [email protected], using the email address you support us with, requesting the following):

 • Quarterly Career Coaching. Each year begins wih a one-hour planning session followed by three 30 minute quarterly check-ups, and year-long annual support. Additional career coaching services are available for an extra fee.
 • Access to email addresses of contacts listed below (we know many of them and will share them with you).
 • Further analysis and insights for specific roles for which you request information.
 • A review of your outreach messages with suggestions on how to improve your outreach.

 

Corporate Subscribers who donate more than $200/month gain access to:

 • Quarterly Career Coaching. Each year begins wih a one-hour planning session followed by three 30 minute quarterly check-ups, and year-long annual support. This is available for up to 5 team members each year. Additional career coaching services are available for an extra fee.
 • Our recruiting support services for FREE. We can help you refine your job description, review candidates, and coordinate interviews for enablement roles.
 • An annual enablement program check-up. We'll provide a free one-hour consultation to ensure your team is optimized for success.

 

Venture Capital Subscribers who donate more than $1000/month gain access to the corporate benefits for every company in their portfolio. This includes:

 • Quarterly Career Coaching. Each year begins wih a one-hour planning session followed by three 30 minute quarterly check-ups, and year-long annual support. This is available for up to 5 team members across 5 of your companies each year. Additional career coaching services are available for an extra fee.
 • Our recruiting support services for FREE. We can help you refine your job description, review candidates, and coordinate interviews for enablement roles.
 • An annual enablement program check-up. We'll provide a free one-hour consultation to ensure your team is optimized for success.

 

When you subscribe, we'll send you a welcome email with more information (may take up to 24 hours). If you don't hear from us promptly, please email us at [email protected].

 

Заглавие

Чувствителност на бисквитките

Български